Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen skriver historie

Motstandsbevegelsen skriver historie

MOTSTANDSBEVEGELSEN Den nordiske motstandsbevegelsen skriver historie i Sverige, da et samlet arbeidsutvalg i Ludvika kommune stiller seg bak Pär Öbergs forslag om økt folkelig innsyn i kommunepolitikken.

par_framfor_stadshus-640x346

Pär Öberg fra Motstandsbevegelsens riksledelse i Sverige ble høsten 2014 innvalgt i Ludvikas kommunestyre, og den 20. april 2015 fremmet han inn sitt første forslag. Forslaget gikk ut på at kommunestyremøtene skulle direktesendes på internett for å på den måten øke det folkelige innsynet i kommunepolitikken i Ludvika.

En forutsetning for et folkestyre er at folket får objektiv informasjon som underlag for sine valg. Dagens mediesituasjon, der noen få eiere kontrollerer stort sett all media, skaper et skjevt bilde av virkeligheten. I denne informasjonsmonopol-situasjonen er det derfor viktig at folket får ta del av usensurert informasjon. Det er viktig både for ytringsfriheten og for målet om et sant folkestyre.

Det er formannskapets arbeidsutvalg som nå har valgt å støtte Öbergs forslag om å direktesende møtene på internett. Dette innebærer at de har forberedt saken og levert inn en anmodning til formannskapet om å vedta forslaget. Dersom dette vedtas, som vanligvis er tilfelle, vil det sendes videre til behandling i kommunestyret. Her stemmer man stort sett alltid i linje med formannskapet.

– Vi går mot et paradigmeskifte

Motstandsbevegelsens Pär Öberg tror ikke det var noe enkelt valg for kommunepolitikerne, men at det samtidig var vanskelig å argumentere mot at folket skulle få innsyn i kommunepolitikken.

– Om de hadde sagt nei til forslaget, så hadde de jo vist at vi er det eneste partiet som vil ha folkelig innsyn i den lokale politikken. Å si ja var nok ikke så lett for dem, ettersom forslaget kommer fra vårt parti, men jeg tror de resonnerte dithen at de ville unngå å gi oss et trumfkort. Interessant nok stemte samtlige for forslaget, noe som tyder på at de har kommet overens om å dele «skylden».

Da Öberg for ett år siden leverte inn forslaget trodde han ikke politikerne ville la det gå igjennom av «prinsipp», da de ville markere at Motstandsbevegelsen ikke skulle få ha noen innflytelse. At de nå stiller seg bak forslaget, var derfor svært uventet. Nå tror han dog forslaget kommer til å bli vedtatt.

– Ja, jeg tror det kommer til å gå igjennom, men selv om vi ser på det som en stor sak i dag, så er det ingenting sammenlignet med hva som kommer. Vi går mot et paradigmeskifte. Jo verre folk får det, desto mer kommer de til å forstå hva problemet virkelig er. Det er nå ting hender.

Systemet kraftsamler mot Motstandsbevegelsen

På nasjonalt nivå snakker man nå om at Den nordiske motstandsbevegelsens fremganger i Dalarna (länet, eller fylket, som Ludvika kommune ligger i) utgjør en trussel, ettersom det kan lede til at flere svensker organiserer seg. Når Motstandsbevegelsen den 1. mai skal demonstrere i Borlänge, har man derfor besluttet å kraftsamle til en egen demonstrasjon. Blant toppnavnene som skal tale imot Motstandsbevegelsen er blant annet Sveriges nasjonale koordinator mot voldelige ekstremisme Mona Sahlin, forsvarsminister Peter Hultqvist og tidligere partileder i Vänsterpartiet Lars Ohly.

Mona_Sahlin
Mona Sahlin

Pär Öberg tror at regjeringspartiet (Socialdemokraterna) mobiliserer fordi de frykter Motstandsbevegelsen.

– Socialdemokraterna er Sveriges største politiske organisasjon hva gjelder antall, og definitivt den mest velorganiserte. I og med at de kraftsamler på 1. mai, så har kolossen begynt å gynge. Jeg tror de er livredde for at deres velgere skal forstå at vi verner om arbeiderne betydelig mer enn hva de gjør. Den svenske arbeideren er lei av masseinnvandring, og der har Socialdemokraterna som kjent forrådt det svenske folket.