Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Motstandsbevegelsen slo tilbake mot innvandrergjeng!

Motstandsbevegelsen slo tilbake mot innvandrergjeng!

SVERIGE En innvandrergjeng gikk til angrep på Motstandsbevegelsens aktivister, da de delte ut flyveblader i Salem.

salem

Onsdag gjennomførte aktivister fra Kampgruppe 101 og 103 en offentlig flyvebladsutdeling i Salem. Flere innvandrergjenger sirkulerte i området allerede før aktivistene hadde begynt å dele ut flyveblader, og stemningen var spent fra start. Dette hindret dog ikke aktivistene fra å gjennomføre aksjonen og flyveblader ble flittig delt ut, hvorav de fleste av mottakerne sympatiserte med budskapet.

Etter cirka en halvtime gikk noen innvandrere frem til en av aktivistene og en heftig diskusjon oppstod. Innvandrerne gikk så i vei, men returnerte og forsøkte å true aktivistene fra stedet.

Innvandrernes patetiske forsøk på å skremme vekk Motstandsbevegelsen fikk dog ikke ønsket resultat, og aktivisten som var ansvarlig for aktiviteten forklarte til innvandrerne at man ikke kom til å «flytte seg en meter». Innvandrerne gikk så til fysisk angrep, men ble slått effektivt tilbake.

Nedenfor følger et kort intervju med gruppesjef Fredrik Kosonen, som var på plass i Salem.

Hva var det egentlig som hendte?

Ja, etter at vi hadde stilt oss opp og begynt å dele ut flyveblader så begynte flere arabere og afrikanere å mobilisere seg, som var ute etter slagsmål. Disse gikk frem til en av våre kamerater og ba han flytte på seg, men han vegret og forklarte at vi delte ut politisk informasjon. Deretter ble det en spent situasjon hvorpå jeg tilkalte noen aktivister til plassen.

Så det var ikke slik som løgnpressen pleier å skrive, at dere gikk i samlet tropp til stedet for å mishandle innvandrere?

Nei, det var jo de som konfronterte oss, da en av innvandrerne knuffet til en av våre aktivister, hvorpå slagsmål brøt ut. Slagsmålet varte kanskje i ett minutt.

Var innvandrerne bevæpnet?

Ja, jeg og en kamerat fikk pepperspray i ansiktet. Men det var ikke noe problem, det var en ganske svak pepperspray. Etter en stund kunne jeg se helt normalt igjen.

Var det noe spesielt som hendte under konfrontasjonen?

Ja, innvandrerne fikk juling.

Med det sagt så takker vi deg for at du stilte opp i intervju!

Takk selv!