Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen søker aktivister på Island!

Motstandsbevegelsen søker aktivister på Island!

INFORMASJON Den nordiske motstandsbevegelsen lanserer nå en informasjonsside på islandsk.

Island_front

I dag lanserer Den nordiske motstandsbevegelsen en organisasjonsside på islandsk, med mål å ytterligere avansere motstanden i Norden. Norðurvígi er på det nåværende tidspunktet en statisk side med informasjon om Norræna mótstöðuhreyfingin (Den nordiske motstandsbevegelsen), men målet er at siden i fremtiden vil oppdateres mer jevnlig.

Norðurvígi inneholder en presentasjon av Den nordiske motstandsbevegelsens virksomhet, organisasjonens 9-punktsprogram, utvalgte filmer fra den nordiske frihetskampen og to intervjuer med organisasjonens nordiske leder, Simon Lindberg.

På siden forklares det også hvorfor Motstandsbevegelsen vil etablere seg på Island, samt to islandske flyveblad som kan skrives ut og distribueres.

Islendinger, eller alternativt personer med islandske aner og/eller språkforståelse som bor utenfor Islands grenser, oppfordres nå å ta kontakt med Norðurvígi.is og tilby sin hjelp eller tilslutte seg seg den begynnende kampen på Island. Spre ordet!

NORÐURVÍGI.IS