Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen søker om å få ha stand på Arendalsuka

Motstandsbevegelsen søker om å få ha stand på Arendalsuka

MOTSTANDSBEVEGELSEN Den nordiske motstandsbevegelsen har søkt om å få ha stand på politikeruken Arendalsuka. Frihetskamp gjengir her en pressemelding som tidligere i dag ble publisert på Motstandsbevegelsen.org.

Den nordiske motstandsbevegelsen sendte lørdag den 19. mai inn en søknad om å få ha stand på politikeruken i Arendal, kalt Arendalsuka. Arrangementet beskrives som landets «største politiske møteplass» og varer fra den 13. august til den 18. august.

Arrangørene vil selv at arrangementet skal være en «politisk møteplass» som skal bidra til engasjement og interesse for politikk. På deres nettsted kan man lese følgende:

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Til tross for dette og at arrangementet skal være «åpent for alle» så reserverer de seg likevel mot at aktører som fremmer et «antidemokratisk» eller «voldsrettet» budskap skal få delta. Haakon Forwald hadde følgende å si om søknaden:

– Vi har søkt om å få delta, ettersom vi vil være der politikk diskuteres og anser at dette er et utmerket tilfelle for oss til å samtale med folket og spre vårt budskap.

Tror  du søknaden blir godkjent?

– Med tanke på tidligere uttalelser fra ledelsen i Arendalsuka, om at de ville nekte oss å delta dersom vi søkte, så kan man jo mistenke at de vil avslå vår søknad og begrunne det med at vi er «antidemokratiske». Vi anser uansett at det er verdt et forsøk, og et eventuelt avslag vil jo virkelig understreke vår kritikk av dagens såkalte demokrati.

Men er vi antidemokratiske, og hva skjer dersom vi får et avslag?

– Vi er fiender av dagens såkalte liberale demokrati, som er så langt unna et folkestyre (et demokrati) som man kan komme. Vår visjon for Norden og det nordiske folket vil innebære en langt større folkelig innflytelse og ytringsfrihet enn det vi har i dag, og således er vi ikke antidemokratiske i ordets sanne betydning.

Hva gjelder ditt siste spørsmål, så vil vi ta stilling til det når et eventuelt avslag foreligger. Samtlige vil bli holdt oppdaterte her på Motstandsbevegelsen.org og på Frihetskamp.net.