Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsens Årskrønike for 2011

Motstandsbevegelsens Årskrønike for 2011

 MOTSTANDSBEVEGELSEN  I januar ifjor begynte den langsommelige prosessen med å etablere Den Norske Motstandsbevegelsen. Her følger en årskrønike, hvor jeg tar for meg året som har gått, og hvilke planer vi har for 2012.

årskrønike

Startgropen

Vi i Motstandsbevegelsen bestemte oss tidlig for å ta oss god tid, heller satse på kvalitet fremfor kvantitet, slik at vi fikk bygget en solid grunnmur, et fundament av lojale og trofaste aktivister og medlemmer som urokkelig kunne stå imot systemets forsøk på å hindre oss i å etablere oss i Norge. Dette har vi lykkes med!

Kompassets fire retninger

Vi er nå representert, og har kampgrupper i Norge i alle kompassets retninger. Vi er stolte og beæret over å ha trofaste aktivister og medlemmer som sprer Motstandsbevegelsens propaganda i øst, vest, sør og nord. Disse hardføre og lojale personer forsøker å leve Nasjonalsosialismen og på så måte opptre som ambassadører for Motstandsbevegelsen.

Nordfront.net

På vårparten av 2011 lanserte vi vår egen hjemmeside, vårt organ på internett – www.nordfront.net. I begynnelsen var hjemmesiden relativt statisk, med unntak av den kontinuerlig oppdaterte seksjonen for kamprapporter og aktivisme.

Sakte, men sikkert ble flere og flere essensielle og grunnleggende artikler oversatt fra vårt broderland, Sverige. Dette har ført til at Nordfront har et rikt artikkelarkiv, med mange timer god lesning for de som vil innføre seg i Motstandsbevegelsens verdensanskuelse og bli bedre kjent med organisasjonen.

I siste del av 2011 tok flere av våre aktivister skrittet opp og ble offentlige skribenter. Dette har ført til at vi har fått en tilførsel av egenproduserte artikler og ikke minst, at vi kan gi norske lesere et alternativt syn på aktuelle hendelser i det norske samfunn. Et norsk perspektiv og ikke minst et nordisk perspektiv – sett med norske øyne.

2012

I 2012 ønsker vi å fokusere på å bygge videre på det grundige arbeidet vi har gjort i året som har vært. Vi vil vokse – sakte, men sikkert. Vi vil fortsette å spre vår propaganda, gjennom flyveblader, klistremerker, bannere osv. Vi vil fortsette med å ekspandere Nordfront, gjennom å stadig utvide vårt artikkelarkiv, skrive nye artikler, inkludere flere bilder og kanskje video i våre kamprapporter – ja rett å slett bli bedre på hva vi gjør!

I begynnelsen av året lanserte vi vårt eget forum, hvor aktivister og medlemmer kan bli bedre kjent med hverandre, utveksle idéer, tips til aktivisme, og skolere seg i nasjonalsosialismen og lære organisasjonen bedre å kjenne.

Vi planlegger å trykke norske utgaver av «Aktivisthåndboken» (håndbok for aktivister i Den Norske Motstandsbevegelsen), samt en norsk utgave av «Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen».

Utover dette vil vi trykke profesjonell propaganda, som vil være tilgjengelig til alle våre medlemmer og aktivister, samt for salg på kampboden.se, inntil vi får vår egen webshop.

Vi ser frem til et produktivt og sterkt 2012 for Motstandsbevegelsen, og våre nordiske organisasjonskamerater!

For Nordens Frihet!

Haakon Forwald
Motstandsbevegelsen, Norge.