Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsens årskrønike for 2012

Motstandsbevegelsens årskrønike for 2012

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Lederen for Den Norske Motstandsbevegelsen oppsummerer i denne artikkelen året 2012 og presenterer sine visjoner for 2013.

arskronike_2012-640x427

Fra startgrop til skyttergrav
Ifjor beskrev jeg Den Norske Motstandsbevegelsens begynnelse som å være i startgropen, og la vekt på å bygge et solid fundament, fremfor å forhaste oss og derfor være mer utsatte for systemets forsøk på å forhindre oss i å etablere oss i Norge. Dette var klokt; for i takt med vår ekspansjon har systemets forsøk på å stoppe oss økt i styrke og omfang. Vi har, fra å befinne oss i en startgrop, befunnet oss i skyttergraver.

Dette er dog saker vi har vært klar over, og forberedt oss på – mentalt og praktisk. Det er dog som i militæret, at man kan trene så lenge man vil, men inntil man opplever reell strid, så er man ingen soldat.

Kampen krever
Eftersom Kampen intensiveres fra både våres del og fiendens del, så innser man efterhvert at man må være beredt på å ofre saker. Systemet arbeider hardt imot sine fiender og er kynisk i sitt arbeide. Offentlige aktivister og ledelsen er spesielt utsatte her. Arbeidsgivere og lærere har blitt kontaktet, uthengninger har funnet sted, naboer har blitt varslet osv. osv.

Selv om dette er saker som i seg selv og der og da, er tunge og vanskelige, så blir det bedre med tid. Det er også her at organisasjonens Kameratskap virkelig får vise seg frem. Man merker hva det vil si å tilhøre en Nordisk organisasjon av kamerater, med alt det innebærer.

Organisasjonen
I det ganske land har organisasjonen gjort store fremsteg. Det har vært økende aktivisme rundt om i landet – noe som våre kamprapporter kan henvise til. Vi har vært vel representert i lokal- og riksdekkende media på grunn av vår egen aktivisme og andres. Nettsidens leserskare har økt i takt med organisasjonens aktivisme og medias påfølgende dekning.

2361_ny

Torgmøte i Trondheim: I mars 2012 holdt den Nordiske Motstandsbevegelsen et offentlig torgmøte i Trondheim. Noe som markerte bruddet på et nesten 70 års langt vakuum, siden sist en offentlig nasjonalsosialistisk aktivitet fant sted i Norge.

Torgmøte i Trondheim, 2012.
Torgmøte i Trondheim, 2012.

Året har foruten å være preget av store fremganger, blitt farget av aksjoner og angrep rettet mot organisasjonen og vår virksomhet.

Offentlige aktivister fra Trondheim, Bergen og andre steder i landet har opplevd uthengninger fra «antirasistene» i Nye SOS Rasisme. I det store og det hele har dette gagnet oss mer enn det har de, da det har gitt støtte, sympati og i visse tilfeller nye medlemmer.

Nye SOS Rasisme har også gjennomført et mindre vellykket hjemmebesøk hos aktivister fra kampgruppen i Trondheim.

523-770_ny

Den Norske Motstandsbevegelsen var også tilstede i Bollnäs i Sverige hvor det ble gjennomført et meget vellykket torgmøte.

I det store og det hele har dette året vært preget av mange store fremsteg, god aktivisme rundt om i landet, nye medlemmer og en generell modning av organisasjonen og dets medlemmer.

Nordfront.net
Når Nordfront.net ble lansert var det en relativt statisk side, hvor essensielle artikler og litteratur ble oversatt fra våre naboland. Vi har det seneste året vokst og utviklet oss, tilegnet oss ferdigheter og ikke minst dyktige medarbeidere slik at vi i dag kan representere en fullverdig nasjonalsosialistisk nettavis. Dette er vi stolte av, og er vel i og for seg unike i denne sammenheng i Norge.

Capture3_ny

Nordfront Media
20. april 2012 ble Nordfront Media lansert. Vår egen Youtube-kanal med enn så lenge videoer fra kamprapporter. For vår egen del, og forhåpentligvis for våre leseres del var det et efterlengtet steg fremover. I våre videoer har vi benyttet eget filmmateriell, egen grafikk og egenkomponert musikk. Vi planlegger flere og mer profesjonelle videopresentasjoner av vår virksomhet i fremtiden.

Nordfront Forlag
I fjorårets krønike skrev jeg at vi planla å utgi norske utgaver av «Aktivisthåndboken» og «Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen». Dette arbeide pågår fortsatt, og det endelige resultatet vil bli tilgjengelig i elektronisk format samt på Nordfront Forlag. Per dags dato er det norsk propaganda tilgjengelig der, og en hel del mer er planlagt.

Året som kommer
I året som kommer tenker vi fokusere på å ivareta det fundamentet vi allerede har og å bygge videre derifra. Vår aktivisme kommer å øke, og det er allerede en hel del ny propaganda under produksjon og enda mer planlagt for året som kommer. Dette vil være tilgjengelig for salg igjennom Nordfront Forlag for de som enda ikke er med i organisasjonen.

Publikasjonene som jeg talte om for dette året, skal publiseres og gjøres tilgjengelig i løpet av dette året. I elektronisk format så vel som fysisk format.

Jeg vil passe på å ønske alle aktivister, medlemmer, støttemedlemmer og våre trofaste lesere i hele Norden et hjertelig godt nytt år!

For Nordens Frihet!

Haakon Forwald