Hjem Nyheter Norden Motstandsbevegelsens svar på Expos «årsrapport»

Motstandsbevegelsens svar på Expos «årsrapport»

NASJONALISME Expos årsrapport forsøker å antyde at Den nordiske motstandsbevegelsen er i tilbakegang på bekostning av andre nasjonale grupper. Men i en artikkel på organisasjonens nettsider blir retorikken avslørt som løgn.

Selv med Expos «justerte» statistikk fortsetter Motstandsbevegelsen å dominere den nasjonale bevegelsen. Foto: Collage/skjermbilde fra Expos rapport for 2023.

Nylig publiserte den venstreekstreme og ytringsfrihetskritiske etterretningstjenesten Expo sin såkalte årsrapport for 2023 om «utviklingen av det raseideologiske miljøet». Rapporten følger en trend som har pågått i noen år, der agendaen er rettet mot Den nordiske motstandsbevegelsen.

I rapporten antydes det blant annet at Motstandsbevegelsen er en «organisasjon som får stadig vanskeligere for å beholde og rekruttere medlemmer». De skriver at «organisasjonens forsøk på å vekke interesse» og «tiltrekke seg tilhengere og mobilisere sine sympatisører» har «mislyktes». I tillegg hevder Expo at Motstandsbevegelsen aldri har vært så inaktiv siden 2014.

Men på Motståndsrörelsen.se har organisasjonen imidlertid publisert en artikkel som går gjennom og demonterer Expos feilaktige påstander. For eksempel, for å kunne beskrive fjoråret som det minst aktive på ti år, har Expo «tryllet bort» et par hundre aktiviteter. Dette kan sammenlignes med organisasjonens egen årsrapport, som viser at det bare var litt færre aktiviteter i 2023 enn det var i 2022, som også var et valgår. I tillegg var det både i 2022 og 2023 betydelig mer aktivisme enn i 2021.

Videre forsøker Expo å hevde at organisasjonens nye taktikk med lyndemonstrasjoner er «mislykket» fordi disse ikke kan tiltrekke seg så mange deltakere som annonserte demonstrasjoner. Men også på grunn av den landsdekkende løgnpressens nye taktikk om å unngå å skrive om organisasjonens virksomhet. Men ifølge Motstandsbevegelsen har imidlertid bilder og filmklipp fra disse demonstrasjonene blitt svært populære på sosiale medier der de fortsatt er tillatt vist, med hundretusenvis av visninger:

Det er interessant her at for eksempel lyndemonstrasjonen i Uppsala, som gjennom ulike filmklipp på sosiale medier nådde ut til hundretusener av mennesker, etter Expos målestokk ikke anses å «vinne noen stor oppmerksomhet fra publikum». I stedet ser Expo ut til å likestille Bonnier-media med publikum. Hvis jødiske medier ikke skriver om organisasjonen, har man ikke lykkes å nå ut, ifølge dem.

Expo forsøker også å fremheve ulike «aktivklubber» som «raskt voksende nettverk» som «rekrutterer nye sympatisører og aktivister gjennom en bevisst strategi». I rapporten får imidlertid grupperingene totalt bare 71 registrerte aktiviteter, eller totalt 176 hvis man teller ytterligere tre løse grupperinger. Dette kan så sammenlignes med Motstandsbevegelsens nesten 1 100 aktiviteter rapportert i organisasjonens årsrapport (909 ifølge Expo).

På Motståndsrörelsen.se kan du lese mer:

Expo forsøker også å bortforklare det høye nivået av Motstandsbevegelsens aktivisme, som til tross for feil vinkling og merkelig telling ikke kan fornektes, ved å påpeke at mye av Motstandsbevegelsens aktivisme er utadrettet propagandaaktivisme. Som om flygebladsutdelinger, banneraksjoner og plakatoppsetting ville være lettere å implementere eller kreve mindre ressurser enn om noen i en annen gruppe for eksempel tar et bilde når de er på treningssenteret og legger det ut som en aktivitetsrapport.

Hvorfor Expo har bestemt seg for å skape et narrativ der Motstandsbevegelsens betydning minsker samtidig som betydningen av såkalte aktivklubber øker, får leseren selv fundere over, skriver Den nordiske motstandsbevegelsen. Det kan imidlertid også konstateres at Motstandsbevegelsen har rapportert nesten dobbelt så mye fysisk trening som de såkalte aktivklubbene, noe Expo ikke nevner til tross for at denne typen aktiviteter er «bedre» enn vanlig aktivisme, ifølge Expos narrativ.

Avslutningsvis skriver Den nordiske motstandsbevegelsen at etter demonteringen av løgnene i Expos årsrapport, er det bare to ting igjen som kan leses i den:

Den nordiske motstandsbevegelsen fortsetter å fullstendig dominere det raseideologiske miljøet, og den sionistiske eliten har sammen med sine lakeier rett i å frykte organisasjonens fortsatte eksistens!