Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Motstandsbevegelsens virksomhet i Finland 2017

Motstandsbevegelsens virksomhet i Finland 2017

MOTSTANDSBEVEGELSEN Vår finske søsterside Vastarinta har oppsummert aktiviståret 2017 i Finland.

2017 var Den nordiske motstandsbevegelsens mest aktive år noen sinne i Finland, til tross for at politiet og den politiske eliten forsøkte å motarbeide vår radikale virksomhet med stadig større iver. Så var regjeringens, politistyrets og diskrimineringsombudsmannens egentlige agenda, bak den blåhvite fasaden, før Finlands 100-årsjubileum å tilintetgjøre nasjonalsosialismen. Sikkerhetspolitiet konstaterte at Motstandsbevegelsen har vokst med omtrent en fjerdedel, noe som tydelig viser finlendernes voksende misnøye med makthavernes forsømmelse av folkets interesser. Motstandsbevegelsens eksepsjonelt organiserte og utdannede medlemsbase er den ytterste anledningen til anstrengelsene for å forby organisasjonen, ikke medias påtvungede påstander om organisasjonens «voldsomhet» eller grunnene om «mot god skikk» som ble påkalt i forbudsaken. Dette innrømmet også politiet selv.

Myndighetene har desperat forsøkt å undertrykke ikke bare Motstandsbevegelsens, men også andre nasjonalistiske organisasjoners og alternative mediers virksomhet. Politiets virksomhet har vært som tatt direkte fra det døde og begravde Sovjetunionen: Eksempelvis har de om Motstandsbevegelsen opprettet ubegrunnede politianmeldelser samt meddelt våre aktivister at de registrerer alle personer som deltar i nasjonalistiske demonstrasjoner. I 2017 ble politiet tatt for å ha løyet om at de bevisst plaget en av våre aktivister på selvstendighetsdagen 2016. Myndighetenes «bragder» i 2017 inkluderer blant annet at de med hjelp av tiltalende propaganda oppfordret barn til å angi sine «feiltenkende» foreldre, at de har krevd rett til å kunne avlytte innvandringskritiske parodinettsider for å stenge dem ned samt at de har ansatt en politisk grønn kulturmarxist for å overvåke hva folk skriver på sosiale medier. Alt dette har de vært opptatt av fordi folk stadig mer begynner å bli lei av den rådende situasjonen i samfunnet, og den enkleste måten å gi uttrykk for sin frustrasjon, uten å måtte gjøre noe konkret som å gi seg ut på gater og torg, finner man på sosiale medier.

I samsvar med sine egne interesser og sitt syn valgte politistyret til advokat Markku Fredman, den tidligere lederen av den kommunistgrunnlagte «rettspolitiske foreningen» Demla ry samt medgrunnlegger av flyktningrådgivningsforeningen Pakolaisneuvonta ry. Bak forbudsaken ligger diskrimineringsombudsmannen og flerkulturaktivist-ildsjelen Robin Harms.

Markku Fredman representerte politistyret under kengururettssaken mot Den nordiske motstandsbevegelsen i Finland.
Markku Fredman representerte politistyret under kengururettssaken mot Den nordiske motstandsbevegelsen i Finland.

I Jyväskylä ble det ført rettssak om «voldelige opptøyer» i sammenheng med demonstrasjonen i Jyväskylä i 2015, men saken falt på at det var åpenbart at det var venstreekstremistene som hadde kommet til byen for å provosere våre aktivister. Videre bemerket tingretten at aktivistene ikke ved noe tilfelle hadde fått en såkalt opptøyer-ordre. I Helsingfors ble spørsmålet om hendelsen på stasjonstorget i Helsingfors behandlet, hvor Motstandsbevegelsens Jesse Torniainen ble frifunnet for uaktsomt drap etter den narkomane Jimi Karttunens dødsfall.

Til tross for medias egne dommer ble aktivisten Jesse Torniainen frikjent for uaktsomt drap i tingretten.
Til tross for medias egne dommer ble aktivisten Jesse Torniainen frikjent for uaktsomt drap i tingretten.

I januar gjennomgikk vår nettbutikk Kadulle.com en enorm fornyelse og begynte å selge fra et større sortiment hvor det blant annet inngikk varer som hadde med sport, helse og hverdag å gjøre, i tillegg til det politiske materialet som hadde vært tilgjengelig fra før. Fornyelsen ble tatt veldig godt imot og butikken vokste iløpet av hele året, til tross for at den ble angrepet fra flere hold hele tiden. Massemedia, kulturetablissementet og storbedriftene presset foretak som de mistenkte for å være våre leverandører, forsøkte å stenge ned vår butikks nettside samt truet oss med rettssak. Kadulle.com fortsatte målbevisst sin virksomhet uten å bry seg om våre politiske fienders oversvømmende vrede og forsøk på å få vår butikk nedstengt for godt.

Når det kommer til gateaktivisme ble året lansert med aktiviteten i Jyväskylä som gikk fredelig for seg. I begynnelsen av året inntok vi også gatene i Uleåborg og Tammerfors. I Tammerfors var dagens tema det politiserte politiet. Deretter arrangerte Motstandsbevegelsen en temauke som tok opp folkemordet på hvite, hvilket var et svar på FNs og Røde Kors’ «antirasistiske uke».

I forbindelse med «antirasist-uken» i Finland rettet Den nordiske motstandsbevegelsen oppmerksomheten på folkemordet på hvite med blant annet dukker. Foto: vastarinta.com.
I forbindelse med «antirasist-uken» i Finland rettet Den nordiske motstandsbevegelsen oppmerksomheten på folkemordet på hvite med blant annet dukker. Foto: vastarinta.com.

I Björneborg ble det i juli arrangert aktivisme i forbindelse med Pori Jazz-festivalen samt Finlands politikk-uke Suomiareena. Da spredte våre aktivister et sunt budskap, holdt opp et banner og diskuterte samfunns- og ideologiske spørsmål med politiske beslutningstakere, journalister, kulturarbeidere og titusentalls arrangementsbesøkere som fylte Björneborgs gater. I Jyväskylä ble det arrangert liknende aktivisme under Neste Rally-arrangementet. I vår ble det også publisert et nytt nummer av Vastamedia-avisen, hvis tema besto av spørsmål som hadde med blant annet økonomi, verdenspolitikk, ytringsfrihet og innvandring å gjøre. Vastamedia fikk god publisitet da våre aktivister delte ut avisen foran sannfinlendernes partimøte. I januar handlet våre overskrifter om «overleveren» Nena Kafkas fantasihistorier om konsentrasjonsleiren i Flossenbürg, hvor det ikke engang ifølge massemedia fantes noe gasskammer.

https://youtu.be/vA7a8wXGbcU

På sommeren besøkte Kansallinen Vastarinta Pride-toget i Helsingfors for å fotografere det, og bildene vitner om de sykeste perversjoner som selv barn blandes inn i. Aktivistgruppen i Helsingfors gikk også til parlamentet hvor de krevde at politikerne tar ansvar for å ha muliggjort det første terrorangrepet i Finland.

Barn i Helsingfors’ Pride-tog. Foto: vastarinta.com.
Barn i Helsingfors’ Pride-tog. Foto: vastarinta.com.

I oktober fikk alle parlamentsmedlemmene sine egne eksemplarer av Motstandsbevegelsens politiske program. Foruten de stedene som fra før har vært kjent som aktive reder har Motstandsbevegelsens budskap også blitt spredt i Ylivieska, Hamina (Fredrikshamn), Mikkeli (Sankt Michel), Hanko (Hangö), Muurame, Savonlinna (Nyslott), Uusikapunki (Nystad), Tornio (Torneå) og rundt omkring i Lappland.

I Birkaland ble Fremtidsdagene arrangert i juni, som besto av taler, idrett samt belønning av aktivistene som hadde gjort seg mest fortjent til det. Motstandsbevegelsens lokale grupper i Finland har også arrangert idretts- og friluftsaktiviteter iløpet av året. Man har holdt kroppen i form i blant annet Åbo, Lappeenranta (Villmanstrand), Nystad, Joutsjärvi, Kalanti, Repovesi, Nuuksio, Björneborg, Jyväskylä, Helsingfors, Laukaa og Helvetinjärvi. I tillegg til fysiske aktiviteter så har de lokale redene arrangert kultur- og opplæringsmøter. Det har også blitt arrangert aktiviteter i forbindelse med minnestunder for Horst Wessel, ofrene for de alliertes bombing av Dresden, Finlands krigshelter, Adolf Hitler, frihetsforkjemperne Frans Hjalmar Nortamo, Simo Häyhä, Ernst Zündel, Gösta Hallberg-Cuula og Alfred Kordelin.

Martyren Horst Wessel var en av mange helter som ble hyllet i Finland i 2017. Klikk for å forstørre.
Martyren Horst Wessel var en av mange helter som ble hyllet i Finland i 2017. Klikk for å forstørre.

Riimuradio publiserte første delen av Adolf Hitlers «Min kamp» som lydbok. Vi publiserte også den nytrykte Vastamedia-avisen og annet trykket materiale, hvorav det mest populære var en ny utgave av «Min kamp». Suomalaisapu, som økonomisk bistår mindre heldige finlendere, har vokst i 2017 hva gjelder såvel givere som mottakere av hjelp. Frivillige har delt ut blant annet barneklær og spill, mat og kosedyr til trengende. Foruten finlendere støtter våre aktivister alle Europas folk som fører en kamp mot globalistene. Derfor har finlendere deltatt i viktige demonstrasjoner, aktivismearrangementer samt gateaktivisme i Sverige, blant annet under Almedalsuken, i Göteborg og i Falun.

Finske aktivister deltok på flere svenske aktiviteter, blant annet demonstrasjonen i Göteborg den 30. september. Foto: nordfront.se.
Finske aktivister deltok på flere svenske aktiviteter, blant annet demonstrasjonen i Göteborg den 30. september. Foto: nordfront.se.

Året ble avsluttet med demonstrasjonene i Tammerfors og Helsingfors, som var åpne for alle og ble sterke standpunkter mot regjeringens og politiets fortsatt økende politisering. Ingen ble overrasket av sabotasjeforsøkene som massemedia og diverse aktører på sosiale medier holdt på med, og disse lyktes heller ikke i sine forsøk: Begge demonstrasjonene ble virkelige suksesser hva gjelder deltagere, organisering og taler. Oktober-demonstrasjonen i Tammerfors sin parole var «For ytringsfriheten» og marsjen ble korrekt nok avsluttet ved tingretten. Mellom 400 og 500 personer deltok i demonstrasjonen. Det mest kraftige angrepet som våre motstandere klarte å tilby den dagen besto i at en transeksuell person forsøkte å angripe vår kameramann. I neste demonstrasjon i Helsingfors unnlot venstreekstremistene å gjøre seg til latter med slike «angrep».

https://youtu.be/srFyJY0p4II

https://youtu.be/pGTl81XCSQc

På selvstendighetsdagens «For frihet»-demonstrasjon deltok foruten Motstandsbevegelsen også mange andre nasjonalistiske organisasjoner. I denne marsjen deltok omtrent hundre personer flere enn i demonstrasjonen i Tammerfors. Til tross for at tingretten allerede hadde valgt å forby Motstandsbevegelsen hindret ikke dette at de vakre Tyr-fanene vaiet i Helsingfors sentrum. Det burde altså være klart for alle og enhver at slike forbud ikke er nok for å ødelegge nasjonalsosialismen som verner om folkets overlevelse – tvert imot var nasjonalsosialismen sterkere på slutten av år 2017 i Finland enn hva den kanskje noen sinne tidligere har vært!