Hjem Nyheter Norge Mottar trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge

Mottar trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge

NORGE 20 000 innvandrere mottar trygdeytelser til tross for at de aldri har vært registrert bosatt i landet.

beggingmigrants

NAV har i dag registrert 74 500 personer som bor i utlandet og mottar trygdeytelser. 35 prosent av denne gruppen er nordmenn som har bosatt seg i utlandet, og 35 prosent er er innvandrere som har flyttet utenlands.

20 000 av denne gruppen oppgis dog å aldri ha vært registrert bosatt i Norge. Anne Berit Dalgard fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller at trygdeordningene som dominerer er alderspensjon og barnetrygd.

Pensjon som står for det største beløpet på 313 millioner. Deretter finner vi barnetrygd, sykepenger, og dagpenger. Til sammen mottar disse 20 000 menneskene omtrent én milliard i norske trygdeytelser.

Kilde:
20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge