Hjem Nyheter Globalt Mozilla ønsker å bygge et «bedre» internett som forhindrer «hat og hvit...

Mozilla ønsker å bygge et «bedre» internett som forhindrer «hat og hvit makt»

SENSUR Etter Donald Trumps demonstrasjon mot den utbredte valgsvindelen han ble utsatt for utartet, ble den amerikanske presidenten suspendert fra flere sosiale plattformer. Mozilla ønsker nå å gå enda lenger og krever at internett gjenoppbygges for å forhindre at personer med uønskede meninger når ut med sitt budskap.

Mitchell Baker, Mozilla, ønsker seg en gjenoppbygging av internettet hvor visse meninger blir sensurert mer effektivt. Foto: Web Summit

Mozilla, den ikke-statlige organisasjonen bak den populære Firefox-nettleseren, mener at den vanlige strategien for å sensurere folk med uønskede meninger via såkalt deplatforming, har utspilt sin rolle og ikke lenger er kan regnes som tilstrekkelig.

På en blogg drevet av Mozilla skriver advokaten Mitchell Baker, administrerende direktør for Mozilla Foundation og Mozilla Corporation, nå at deplatformingen av Donald Trump har kommet i fokus på grunn av det hun kaller «beleiringen» og «overtakelsen» av den amerikanske kongressen.

Baker hevder at Trump ikke er den første eller siste politikeren som «utnytter internettet» for å «oppfordre til hat og hvit makt», og mener at problemet krever tøffere tiltak enn bare å midlertidig eller permanent utestenge forskjellige aktører fra deres sosiale medier først etter at de gjort «usigelig skade».

Det kan bemerkes at Baker med «hat» sannsynligvis hentyder til tankene til politiske dissidenter og med «hvit makt» til meninger som taler for at hvite mennesker har en rett til å eksistere, praktisere sin egen kultur og bestemme over sin egen skjebne i sine egne land.

Baker ønsker nå å se strengere tiltak bli tatt i bruk mot mennesker med «uakseptable» meninger for å hindre dem i å nå et større publikum. Hun krever blant annet at det ikke skal være mulig å annonsere anonymt uten at det er klart hvem som betaler for en annonse, annonseringskostnaden og målgruppen for annonsen.

Hun ønsker også mer transparens i plattformenes algoritmer, slik at du kan se hvilket innhold som blir forsterket og til hvem og hvilken innvirkning det har.

For å motarbeide «feilinformasjon» ønsker Baker at såkalt faktasjekking skal finne sted som en standard.

Til slutt, gjennom samarbeid med «uavhengige» forskere, ønsker hun å produsere studier om virkningen av sosiale medier på mennesker og samfunn, for å kunne handle raskt og iverksette tiltak for å «forbedre» ting.

Mozilla innledet dessuten i 2017 et samarbeid med den beryktede jødiske globalisten George Soros for å bekjempe «fake news».