Hjem Nasjonal kamp Nå er det på høy tid å få i gang Motstandsbevegelsen i...

Nå er det på høy tid å få i gang Motstandsbevegelsen i Danmark!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Her kommer en pressemelding om Den nordiske motstandsbevegelsens virksomhet i Danmark.

Danmark blir, akkurat som resten av verden, utsatt for harde tider. Danmark er ennå ikke kommet så langt, som eksempelvis Sverige, men det er kun et spørsmål om tid. De rasefremmede blir stadig flere, samtidig som den danske befolkningen blir mer splittet. Politikerne er forrædere, som selger sitt folk for småpenger. I manesjen sitter en liten elite av sionister som kontrollerer både banker og media. Ingen tar problemene på alvor, og det trengs en ny opposisjon i Danmark, som ikke ligner noe annet. En radikal kraft som på alvor advarer det danske folket og våger utfordre etablissementet. Danmark og danskene behøver Den nordiske motstandsbevegelsen!

Like mye trenger vi i Den nordiske motstandsbevegelsen det danske folket. Som en forent nordisk kraft kan vi sammen gjenerobre makten over våre egne land og skape en storslagen nasjon i folkefellesskapets tegn!

I 2013 gjorde vi et forsøk på å lansere Motstandsbevegelsen og nyhetssiden Nordfront i Danmark. Etter en tid ble vi dog tvunget til å legge prosjektet på is, ettersom de personene som var ansvarlige fikk endrede livsvilkår og derfor ikke hadde det engasjement som kreves.

Etter at Nordfront.dk ble tatt ned fra nettet, har vi likevel ikke vært helt fraværende i Danmark. Vi har rekruttert en hel del mennesker og dessuten skapt et stort kontaktnett med personer i hele landet, som forhåpentligvis i fremtid vil gå med i organisasjonen.

Motstandsbevegelsen er på det nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig sterk i Danmark for at vi stolt skal kunne erklære en velfungerende gren i landet, men vi håper derimot og tror at vi skal kunne komme med en slik melding innen dette året er slutt. Vi føler derfor tiden er inne for å relansere Nordfront.dk og offisielt meddele folk at vi nå aktivt søker stolte danske menn og kvinner som vil hjelpe til i kampen for å redde vårt folk!

Nordfront.dk vil ikke bli oppdatert like ofte, selv om vi håper på å få se både kamprapporter fra våre medlemmer i Danmark og oversatte artikler fra våre øvrige nordiske sider. Vi har valgt å la samtlige artikler, som er relevante, ligge tilgjengelig, og har dessuten oversatt et par nye. Motstandsbevegelsens politiske mål og en kort informasjonstekst er også lagt til.

Dansker, ta steget inn i kampen og søk om medlemskap i Motstandsbevegelsen i dag! Les mer på Nordfront.dk.

Teksten ovenfor på dansk:

Danmark bliver, ligesom resten af Norden, udsat for hårde tider. Danmark er endnu ikke så langt ude, som eksempelvis Sverige, men det er ikke et spørgsmål OM men NÅR det bliver ligeså så slemt. Immigranterne bliver flere og flere, samtidig med at den danske befolkning bliver mere splittet. Politikerne er forrædere, som sælger deres folk for småpenge. I manegen sidder en lille elite af zionister, som kontrollerer både banker og media. Ingen ser ud til at tage problemerne alvorligt. Der er brug for en ny opposition i Danmark, som man ikke har set mage før. En radikal kraft som for alvor beskytter det danske folk, og tør udfordre etablissementet. Danmark og danskerne har brug for Nordisk modstandsbevægelse!

Vi har dog ligeså meget brug for det danske folk i Nordisk modstandsbevægelse. Som en forenet nordisk kraft kan vi sammen overtage magten over vore egne lande og skabe en storslået nation i folkets magt!

I 2013 forsøgte vi at lancere Modstandsbevægelsen og nyhedssiden Nordfront i Danmark. Efter et stykke tid blev vi dog tvunget til at lægge projektet på is, fordi de personer der var blevet gjort ansvarlige for at organisere det hele fik ændrede deres leveforhold, og derfor ikke længere havde det engagement som kræves af opgaven.

Efter Nordfront.dk blev taget ned, har vi ikke været fraværende fra Danmark, uden at rekruttere en del medlemmer og har desuden skabt et stort netværk med personer fra hele landet, som forhåbentligt vil tilslutte sig fremover.

Modstandsbevægelsen er nuværende ikke i en stærk position i Danmark, så vi kan stolt stå frem og sige at vi har en velfungerende gren i landet, men derimod håber, og tror, vi at kan have dette inden året er slut. Vi mener derfor at tiden er inde til atter at lancerer nordfront.dk og officielt meddele at vi nu aktivt søger stolte danske mænd og kvinder som vil hjælpe til i kampen for at redde vort folk.

Nordfront.dk vil i øjeblikket ikke blive opdateret ofte, også selvom vi håber på at kunne se kamprapporter fra vore medlemmer i Danmark, samt en del oversatte tekster fra de øvrige nordiske sider. På den anden side har vi valgt at lade alle de artikler, som vi stadig finder relevante og interessante der tidligere er blevet offentliggjort på dansk, blive på siden. Ydermere har vi også oversat nogle yderligere tekster, til lanceringen, blandt andet Modstandsbevægelsens politiske mål og en kort tekst om hvem vi er.

Dansker – Tag skridtet, og bliv en del af kampen, og ansøg om at blive en del af Modstandsbevægelsen i dag! Læs mere på Nordfront.dk.