Hjem Nyheter Norge Nå er det vedtatt: «Flyktningene» i Lærdal får gratis førerkort

Nå er det vedtatt: «Flyktningene» i Lærdal får gratis førerkort

FOLKEUTBYTTE Formannskapet i Lærdal kommune har enstemmig vedtatt at alle kommunens «flyktninger» skal få gratis førerkort.

Foto: Public domain.

Frihetskamp har tidligere rapportert om planene for folkeutbytte som Senterpartiet i Lærdal foreslo, ved å legge til rette for, og gi innvandrere insentiver for å ikke flytte fra kommunen. Dette vil i praksis gjøre kommunens øvrige og opprinnelige befolkning til andreklasses innbyggere.

Formannskapet i Lærdal kommune har nå enstemmig vedtatt at alle kommunens «flyktninger» skal få gratis førerkort. Dette begrunnes med at de da kan delta på aktiviteter sammen med barna og pendle til jobb. Det vites ikke om formannskapet opplyste om hvorfor dette først ble aktuelt da det ankom «flyktninger» og hvorfor tilbudet ikke skal omfatte alle utsatte og marginaliserte grupper i kommunen.

Det var Senterpartiets lokale representant Viktor Yttri som tok initiativ til forslaget tidligere i høst.

– Lokalt i Lærdal meiner eg dette er ei god løysing, med dei utfordringane som er når det gjeld kollektivtilbod. I Oslo må kanskje andre verkemiddel brukast for å integrere. Førarkort er veldig viktig for dei som skal bu på landsbygda, sier Yttri.

Nå skulle man tro at førerkort var «veldig viktig» for alle som vil bo på landsbygda, men Yttri differensierer da tydeligvis. Så når Slagsvold Vedum oppriktig er indignert over de høye drivstoffprisene, også i utkantene hvor kollektivtilbudet ikke er tilgjengelig i særlig grad, så blir vel dette implementert ved billigere drivstoff kun til «flyktninger» på lokalt plan hvis Senterpartiet får gjennomslag? Det er konklusjonen man må trekke hvis de skal være konsekvente med ord og handling. Andre senterpartister har for øvrig også uttalt seg.

– Det er synd at folk som kjem frå visse delar av verda, ikkje får godkjent førarkortet sitt på ein enklare måte, sier ordføreren i Lærdal, Jan Geir Solheim fra Senterpartiet.

Dette er strengt tatt en annen debatt, og rammer hvite europeiske innvandrere fra utenfor EØS-området like hardt. Vil man undergrave alle opparbeide rettigheter, normer, standarder og verdier så står man fritt til å mene dette, men da bør man være oppriktig om dette og ikke bake det inn i en tilsynelatende bekymring for distriktene.

De globalistiske tendensene har gjort seg mer og mer gjeldende i Senterpartiet. Betegnende i så måte er det når Champagne-senterpartister argumentere for hvorfor partiet og Norge skal underskrive FNs-migrasjonsavtale, samtidig som vi vet at Senterpartiet stilte seg bak bombingen, og de facto ødeleggelse, av Libya, og påfølgende død, lidelse og flyktningebølger som resultat. Man stopper ikke grunnlaget for flyktningestrømmer og lidelsene ved å åpne grensene i Vesten; en organisme er ikke frisk selv om symptomene på sykdommen er lindret. Man må derfor bare konkludere med at de egentlig ikke vil ha slutt på flyktningestrømmer, at dette er en ønsket politikk, og at distriktspolitikken gjenspeiler dette. Et bygdenorge som utelukkende består av subsidierte flyktninger som alle kjører buss er tydeligvis fremtiden, og det er ønsket.