Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Offentlige aksjoner i Halden og på Nordby kjøpsenter

Offentlige aksjoner i Halden og på Nordby kjøpsenter

MOTSTANDSBEVEGELSEN Akkurat nå pågår det offentlige aksjoner ved Nordby kjøpesenter i Sverige og i Halden sentrum. Frihetskamp rapporterer løpende. [Aksjonene er avsluttet.]

Norske Rede 1 og svenske Rede 2 gjennomfører i dag offentlige aksjoner i både Halden og på Nordby kjøpesenter samtidig. Flyvebladet som har blitt tatt frem for dagen fokuserer på punkt 3 i Motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei», og da visjon om et fritt og forent Norden. Utdrag fra flyvebladet:

Den nordiske motstandsbevegelsen er en nasjonalsosialistisk kamporganisasjon aktiv i store deler av Norden. Det absolutt viktigste målet med Motstandsbevegelsens politiske kamp er å sikre det nordiske folkets overlevelse og utvikling. Sentralt i
denne kampen står visjonen om å forene Norden til én stat.

Norden består i dag av nasjonene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ser man på likhetene hva gjelder opphav, kultur, språk og mentalitet, samt den geografiske situasjonen, er dette som skapt for en vellykket sammenslåing. De forskjellene som eksisterer landene imellom, både hva gjelder språk og kultur, kan ikke sies å være av større proposjoner enn hva som allerede eksisterer innenfor landegrensene. Dersom vi ikke kan sette eventuelle forskjeller til siden, og forenes i én folkebevarende nasjon, finnes det stor risiko for at Norden og de nordiske folkene vil opphøre å eksistere.

Et forent Norden skulle sikre de nordiske folkenes selvstendighet og muliggjøre deres rasemessige og kulturelle overlevelse. Et forent nordisk forsvar skulle også stå sterkt imot fiendtlige krefter i verden.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

• Forene Norden til én stat og forfatte en all-nordisk grunnlov.
• Umiddelbart forlate NATO, EØS og lignende folkefiendtlige sammenslutninger.
• Sikre at det forente Norden kan hevde seg militært, økonomisk og kulturelt.
• Ha en nordisk selvforsørgelsesgrad på over 100 prosent.
• Forlate den nåværende finansordningen og innføre en statskontrollert bank.
• Fremheve og styrke nordisk kultur, historie og lokale særtrekk.

Bilder og oppdateringer:

Oppdatering 12.43:

Aktivistene fra Nordby kjøpesenter rapporterer til Frihetskamp at aktiviteten går bra, bortsett fra en mindre diskusjon med en litt hissig vekter. Politiet er også på plass.

Oppdatering 11.52:

Bilder fra Halden sentrum:

Oppdatering 11.42:

Halden sentrum:

Ikke så folksomt i Halden, antageligvis på grunn av veldig kaldt vær. Halden Arbeiderblad er fortsatt tilstede.

Oppdatering 11.16:

Halden sentrum:

Politiet er på plass, men stemning god. Den lokale løgnpressen, Halden Arbeiderblad, er også på plass.

Oppdatering 11.13:

Nordby kjøpesenter: 

Aktivister på plass utenfor kjøpesenteret.

Halden sentrum:

Aktivister på plass i sentrum av byen.