Hjem Kultur Nasjonalskalden Johan Ludvig Runeberg

Nasjonalskalden Johan Ludvig Runeberg

HISTORIE Johan Ludvig Runeberg ble født den 5. februar 1804 i Jakobstad i Finland, og døde den 6. mai 1877 i Borgå. Finlandssvenske Runeberg regnes som Finlands nasjonalskald.

runeberg-640x400

Johan Ludvig Runeberg var tidligere en inspirasjonskilde for mange finner. Det var vanlig at soldater hadde et eksemplar av «Fänrik Ståls sägner» med seg i felten under vinter- og fortsettelseskrigen. Som så mange andre eminente finner skrev Runeberg også på svensk.

Runebergs mest kjente verk, diktsamlingen «Fänrik Ståls sägner», forteller om Sveriges krig mot Russland i 1808–1809, da Sverige mistet hele sin østre halvdel, Finland. Diktverket kom ut i to deler, i 1848 og 1860. Veteraner fra krigen muliggjorde dette nasjonalistiske diktverket ved å bedra med krigshistorier som av Runeberg formidlet til omverdenen.

Statue av Johan Ludwig Runeberg i Porvoo.
Statue av Johan Ludwig Runeberg i Porvoo.

Runebergs dikt, som ofte er skrevet på heksameter, var patriotiske og hyllet den ærefulle heltedøden. I diktet «Den femte juli» skriver Runeberg følgende om Løytnant Duncker:

»Han föll; och dock, hvad herrlig lott, att dö som han, sen
så man fått sitt lif med ärä hölja, det är att trotsa
glömskans sjö, att lyftas som en grönklädd ö ur djupet af
dess bölja, det är att dö, och dock ej dö.»

Øvrige diktverk som har gjort Runeberg kjent er blant annet «Soldatgossen» (fra Fänrik Ståls sägner), det hedenskinspirerte sagaeposet «Kung Fjalar samt Vårt land», diktet som innleder Fänrik Ståls sägner og hvis første og siste vers i finsk oversettelse utgjør lyrikken til Finlands nasjonalsang.

»O land, du tusen sjöars land, Där sång och trohet byggt,
Där livets hav oss gett en strand, Vår forntids land, vår
framtids land, Var för din fattigdom ej skyggt, var fritt,
var glatt, var tryggt!»

Johan Ludvig Runeberg påtok seg oppgaven å skape en nasjonal identitet for finnene, for å dermed unngå russifisering av landet, mens russerne i sin tur håpet at dette skulle føre til et brudd med Sverige. Dette var en vanskelig politisk balansegang da han ikke kunne provosere de russiske makthaverne unødvendig. Runeberg belyste i stor grad det finske synet på naturen og det harde livet i det karrige finske vinterlandskapet. I de første verkene, for eksempel «Älgskyttarne», beskriver Runeberg finnene som harde, arbeidsomme, stille og høytstående. Vårt land ble skrevet i 1848, på svensk, og hadde stor betydning i 1917 da Finland frigjorde seg fra Russland.

Kung Fjalar.
Kung Fjalar.

Nasjonalskalden Runeberg betraktes fortsatt som en av de fremste dikterne i nordisk litteratur gjennom tidene. I Sverige regnes han sammen med Esaias Tegnér og Erik Gustaf Geijer, som en av de tre store. Svenske skoleelever sang lenge til Runebergs strofer som nå anses for nasjonalistiske, og da skolens læreplan ble omgjort i 1994 var ikke lenger nasjonalskalden Runeberg med. I dagens flerkulturelle samfunn regnes Runeberg som foreldet av det svenske skolevesenet.

Les mer om Johan Ludvig Runeberg her.