Hjem Historie Dagens historiske Nasjonalsosialismen når USA

Nasjonalsosialismen når USA

HISTORIE Den 12. oktober 1924 ble den første nasjonalsosialistiske organisasjonen i USA grunnlagt. Organisasjonen het Teutonia Association og ble startet i Chicago av fire tyske immigranter. Tre av dem var brødrene Peter, Andrew og Fritz Gissibl. Fritz var fra før medlem av Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP) og hadde stått ved Adolf Hitlers side under Ølkjellerkuppet i München.

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1990-073-12 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.

Teutonia Association var opprinnelig tenkt som en sosial klubb for tyskere med nasjonalsosialistiske interesser, men ble etterhvert mer og mer politisk i sin virksomhet. I 1926 endret derfor organisasjonen navn til National Socialist Society of Teutonia. NSDAP sto som moderparti og Adolf Hitler som den formelle lederen selv om det var Fritz Gissibl som ledet organisasjonen i USA. Alle organisasjonens medlemmer ble oppfordret til å også tegne medlemskap i NSDAP.

National Socialist Society of Teutonia, som fortsatt hadde sitt hovedkvarter i Chicago, vokste og startet nye avdelinger i syv andre amerikanske storbyer. I tillegg til å drive opinion om jødespørsmålet, mot kommunismen og for å oppløse Versaillestraktaten samlet de inn penger som ble sendt til NSDAP i Tyskland. Organisasjonen gav også ut den tyskspråklige nyhetsavisen Deutsche Zeitung for at tysktalende i USA skulle kunne følge med på hva som skjedde i fedrelandet.

Organisasjonen klarte å til sammen samle noen hundre medlemmer. På denne tiden var det også en annen nesten like stor nasjonalsosialistisk organisasjon i landet, som het GAU-USA.

I 1933 fikk NSDAP-medlemmet Heinz Spanknoebel i oppdrag av Tysklands nestleder Rudolf Hess å reise til USA for å forene den amerikanske nasjonalsosialistiske bevegelsen under ett navn og få den til å ekspandere.

Som sagt så gjort, Friends of new Germany ble stiftet og stort sett samtlige medlemmer fra begge de eksisterende organisasjonene gikk over til den nye. En militær gren, en kvinneorganisasjon og en ungdomsbevegelse ble dannet innad i Friends of new Germany og to aviser ble publisert. Aktivismen ble intensivert og på mindre enn et halvt år økte medlemstallet til 4 000 kvinner og menn. Fritz Gissibl beholdt stillingen som leder.

Amerikansk nasjonalsosialistisk ungdomsbevegelse.
Amerikansk nasjonalsosialistisk ungdomsbevegelse.

Et stort gjennombrudd for den nasjonalsosialistiske bevegelsen i USA kom den 17. mai 1934. Da ble det holdt et annonsert offentlig møte i Madsion Square Garden i New York for å fremme DeutschAmerikanischer Wirtschaft Auscbuss (DAWA). DAWA var en økonomisk organisasjon og lobbygruppe som arbeidet for å få folk til å boikotte jødiske varer som en motreaksjon på at jøder i USA boikottet tyske varer. Møtet ble en suksess med 50 000 tilhørere som kom for å høre på Friends of new Germanys talere.

50 000 tilhørere i Madsion Square Garden.
50 000 tilhørere i Madsion Square Garden.

Senere samme år ble det holdt ytterligere et vellykket møte som fikk stor oppmerksomhet, da 30 000 tilhørere samlet seg i Chicago Stadium.

I 1935 skal organisasjonen ha hatt 10 000 medlemmer, hvorav mesteparten var tyske immigranter.

I 1936 ble organisasjonen lagt ned til fordel for grunnleggingen av German American Bund hvor Fritz Gissibl fra start fortsatt var leder; han ble dog tidlig erstattet av Fritz Kuhn på lederposten.

Med German American Bund forsvant de offisielle koblingene til NSDAP og organisasjonen ble mer Amerika-patriotisk i sin propaganda, selv om hakekorsfaner og brunskjorter fortsatt ble brukt av organisasjonens medlemmer. Ved siden av hakekorset var det amerikanske flagget, de brukte slagord som «Free America!» og i sin propaganda snakket de om «Americanism». Foruten ariere fikk også indianere være medlemmer i organisasjoner da også disse ble ansett å kunne hevde å tilhøre landets urbefolkning.

German American Bund demonstrerer i New York, 1939.

Organisasjonen vokste ytterligere og German American Bund disponerte etter hver over minst 20 forskjellige rekreasjonsleire over hele landet; flere av dem med tilgang til skytebaner med koblinger til National Rifle Association. Medlemstallet oppgis å ha vært alt fra 10 000 til 50 000 mann i de 70 lokalavdelingene rundt omkring i USA. De fleste av dem i øst rundt Chicago og New York. Det ble også dannet en canadisk avdeling.

I 1939 ble det holdt ytterligere et stort møte i Madsion Square Garden under parolen «For sann amerikanisme» hvor 22 000 mennesker kom for å feire George Washingtons fødselsdag og høre «Bundsführeren» Fritz Kuhn tale.

Den 8. desember 1941, altså dagen etter Japans angrep på Pearl Harbour, ble det tatt en offisiell beslutning om å oppløse German American Bund da det ble regnet som håpløst å føre en pro-tysk politisk kamp på fiendtlig territorium. Hundrevis av medlemmer emigrerte til Tyskland og andre ble arrestert og fengslet eller internert. En stor del av medlemmene klarte å gå under jorden og startet sosiale klubber, idrettsforeninger og sangkor som front for den fortsatte politiske virksomheten.