Hjem Nyheter Norge NAV: Masseinnvandring og økende sosial ulikhet henger sammen

NAV: Masseinnvandring og økende sosial ulikhet henger sammen

INNENRIKS: Stadig flere unge blir fattige. Andelen innvandrere på sosialhjelp er høy. Dette er sentrale trekk i NAVs fattigdomsrapport for 2014, som ikke kommer utenom at masseinnvandringen er årsak til økende sosiale forskjeller.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

De økonomiske forskjellene blant folk i Norge øker, melder NAV i sin fattigdomsrapport for 2014.

Særlig blant ungdom og unge voksne øker andelen fattige. En grunn er at høy arbeidsinnvandring gir høy konkurranse om jobbene for ufaglærte. Samtidig som rapporten foreslår sine tiltak mot fattigdom blant unge, gjør den det klart at andelen unge fattige trolig bare vil fortsette å øke.

Ifølge rapporten utgjør innvandrere 37 prosent av dem som mottar økonomisk sosialhjelp. «Denne andelen har økt betydelig de siste årene på grunn av den høye innvandringen til Norge», heter det i rapporten.

NAV finner en høy konsentrasjon av barnefattigdom og «levekårutfordringer» i Oslo og andre byer i Østlandsområdet. Dette forklares med at det bor mange barnerike innvandrerfamilier i området.

For å bøte på problemet anser NAV at veien å gå er å legge ned «målrettet innsats» mot innvandrerne i disse områdene. Noe som blant annet innebærer «etablering av egnede aktivitetstilbud og møteplasser», opplæring i norsk og «tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolen».

Kilde:
Økte forskjeller i Norge