Hjem Nyheter Norden «Naziprest» anklages for å ha sammenlignet Jesus med Hitler – avkrages

«Naziprest» anklages for å ha sammenlignet Jesus med Hitler – avkrages

YTRINGSFRIHET En prest i den svenske kirken som selv kaller seg for «sann nasjonalsosialist» har blitt avkraget av domkapitlet, som har anklaget ham for å ha sammenlignet Jesus med Hitler.

En “voldelig” Jesus kaster jødene og deres virksomheter ut fra tempelet.

Domkapitlets utredning av prestens ytringer og meninger er basert på uttalelser av såkalte “eksperter”. En av disse konstaterer at presten anerkjenner en nasjonalsosialistisk ideverden og menneskesyn, er antisemitt og gjør grove islamofobiske ytringer, samt “uttaler seg i den nazistiske propagandaen utifra sin funksjon som prest”.

En annen anklagelse som fremføres i utredningen er at presten skal ha medvirket i en podkast med koblinger til Den nordiske motstandsbevegelsen og der sammenligner Jesus med Hitler.

Presten fornekter ikke at han har sagt det som domkapitlet har anklaget han for, men påberoper seg retten til ytringsfrihet.

“Det som den svenske kirken her gjør i sin iver kan få konsekvenser. Hva blir det neste? Skal prester med politiske sympatier blant syndikalister, kommunister, AfS, SD, m.fl., også fryses ut og registreres for deres meninger? Det er hyklerisk at dere demokrater ofte roper høyest om vern av ytringsfriheten, men tilbyr det minst”, skriver presten.

Domkapitlet uttalte i mars at presten, som ikke har noen tjeneste i den svenske kirke, har brutt med sitt presteløfte og “i stor grad skadet det rykte som en prest bør ha”. Presten ble derfor erklært uautorisert til å utøve kirkens tjeneste.

En såkalt regnbuemesse i den svenske kirkes regi. (arkivbilde)

Presten anså at avkragningen som domkapitlet hadde besluttet var “noe overdrevent” og klaget derfor inn avgjørelsen til den svenske kirkens overklagenemnd.

Den svenske kirkens overklagenemnd konstaterte at selv om den svenske kirke er underlagt den konstitusjonelle ytring- og trykkefrihet, så gir kirkeordenen “uttrykk for en forventning om at alle som har et oppdrag i kirken er trofaste mot den svenske kirkens lære og ordning, samt har en agerende som gir godt omdømme”.

“Annet enn erklæringen om uautorisert tilgang kan ikke vurderes. Klagen må derfor avslås”, skriver den svenske kirkens overklagenemnd i sin beslutning.

Overklagenemnden er siste kirkelige instans i ærendet og beslutningen kan derfor ikke overklages.