Hjem Nyheter Norge Nedlagt sykehjem kan bli asylmottak

Nedlagt sykehjem kan bli asylmottak

GALSKAP: I Haugesund ble et sykehjem nylig nedlagt for å spare penger. Nå har politikere forslått å gjøre det om til et asylmottak.

stolensykehjen

Det var i slutten av august i år at Stølen sykehjem i Haugesund ble lagt ned. Som følge av nedleggelsen ble 15 beboere flyttet til andre institusjoner, hvor de måtte bo på dobbeltrom. Nedleggelsen, som ble gjort for at kommunen skulle spare penger, skapte sterke reaksjoner blant pårørende og lokalbefolkningen.

Noe politikerne derimot ikke har problemer med å bruke penger på, er såkalte flyktninger. Forslaget om å gjøre det nedlagte sykehjemmet om til asylmottak, kom fra Gjertrud Kjellesvik, gruppeleder i Sosialistisk Venstreparti i Haugesund. Det er på hennes forespørsel at rådmannen nå skal undersøke om sykehjemmet kan gjøres om til et akuttmottak for asylsøkere.

Jarle Utne Reitan, kommunalråd og gruppeleder i Haugesund Høyre, mener Kjellesviks forslag sender feil signaler til lokalbefolkningen, dersom det skulle blitt gjennomført.

– Jeg har stor forståelse for at vi trenger ledige lokaler som kan brukes til flyktningmottak. Det er likevel vanskelig at eldre blir flyttet ut og plassert på dobbeltrom, slik at rommene kan bli gjort om til enkeltrom for asylsøkere.

At Reitan og flere har reagert negativt på hennes forslag og mener det sender feil signal til befolkningen, har hun lite forståelse for.

– Jeg er ikke opptatt av det symbolske i dette. Jeg er mer opptatt av handling.

Rådmannen skal gi sin vurdering til formannskapet den 4. november.

Kilde:
Sykehjem nedlagt i august, kan bli akuttmottak for asylsøkere