Hjem Nyheter Norden Nesten hver tiende gutt mellom 10–14 år får narkotikaklassifisert ADHD-medisin

Nesten hver tiende gutt mellom 10–14 år får narkotikaklassifisert ADHD-medisin

NARKOTIKA ADHD-diagnoser har økt med 600 prosent i Sverige de siste 15 årene, og i Stockholmsregionen er økningen på hele 1 700 prosent. Tilsvarende har forskrivningen av narkotiske medisiner mot ADHD økt.

Concerta er et av de narkotiske stoffene som foreskrives til barn for ADHD i Sverige.
Foto: Styroks, CC BY-SA 4.0

Det er DNs Kristoffer Örstadius som i en serie artikler har undersøkt den økende diagnosen ADHD hos barn i Sverige. Bare de siste 15 årene har diagnosene økt med 600 prosent i hele landet, mens økningen i for eksempel Stockholmsregionen er på 1 700 prosent, noe som er helt enestående sammenlignet med andre diagnoser.

Socialstyrelsens undersøkelsesmetode viser at anslagsvis 8 prosent av barn i alderen 10–17 år har en ADHD-diagnose fra sosialomsorgen, mens Region Stockholm i fjor anslo at dette gjaldt 11 prosent i aldersgruppen 13–17 år.

DN skriver også at medisiner mot ADHD har økt på tilsvarende måte i Sverige. I fjor fikk 7 prosent av guttene i alderen 10–14 år foreskrevet narkotiske medisiner mot ADHD. Dette kan sammenlignes med for 15 år siden da tilsvarende tall var én prosent.

Samtidig er det ingenting som tyder på at ADHD som sykdom har økt i Sverige. Gjennom undersøkelser av det såkalte tvillingregisteret har forskere kunnet vise at nivået av ADHD-trekk har vært stort sett konstant i Sverige de siste 16 årene. 

Legemiddelselskaper kjører kampanjer om ADHD

Antall diagnoser ADHD har økt i de fleste såkalte høyinntektsland, og DN viser blant annet hvordan andre skandinaviske land har en tilsvarende økning som i Sverige. Men mens 75 prosent av alle som får diagnosen i Sverige er medisinert for ADHD, er tallet lavere i de øvrige skandinaviske landene. Bare Canada og USA har en høyere forskrivningsrate enn Sverige når det gjelder ADHD-medisiner.

ADHD medisineres vanligvis med såkalte sentralstimulerende midler, som Concerta. Disse har en amfetaminlignende effekt, noe som ikke er helt ukontroversielt.

Foreskrivning av resepten er imidlertid fortsatt høy, noe som ofte forklares med at medisinene har vist seg å være svært effektive mot ADHD-symptomer. Socialstyrelsen har imidlertid uttalt at legemiddelselskapenes reklame- og informasjonsmateriell er rettet mot helsepersonell, pasienter, familier og skoler i Sverige «økte i omfang og ble stadig mer overdådig». Legemiddelfirmaer har blant annet laget store sider som «informerer» om ADHD.