Hjem Nyheter Norge Nettsted kritiseres for å fraråde norsk ungdom homofili

Nettsted kritiseres for å fraråde norsk ungdom homofili

 INNENRIKS/HELSE  To helsearbeidere som gir seksualveiledning ved det kristne nettstedet guttogjente.no har blitt gransket av fylkeslegen etter de blant annet frarådet norsk ungdom fra å innlede homofile forhold. Mandag kom fylkeslegens konklusjon, som fastslo at helsearbeiderne ikke brøt mot loven.

guttogjente_no-640x344Det var i november 2013 at fylkeslegen i Troms innledet en granskning av ekteparet Maren og Sven Weum og deres rolle i det kristne nettstedet guttogjente.no.

Maren arbeider til daglig som helsesøster og Sven som lege i Tromsø. Begge to sitter i fagrådet til nettstedet som blant annet driver seksualveiledning for kristne ungdommer. I tillegg til ekteparet sitter også en sykepleier, en familieterapeut, en helsesøster med videreutdanning i psykososialt arbeid blant barn og unge, en overlege og en forsker, samt en teolog fra Norsk Luthersk Misjonssamband.

Det var Human etisk forbund som klaget inn nettstedet og ekteparets rolle. Klagen var rettet mot hva de omtaler som «sammenblandingen mellom helserådgiving og religiøs tro», og spesielt at nettstedet frarådet unge mennesker å innlede homofile eller lesbiske forhold, samt oppfordret de til å vente med sex til de er gift.

Bryter ikke med helselovgivningen

Mandag kom konklusjonen fra fylkeslegen. Ifølge denne bryter ikke ekteparet Weum mot helselovgivningen. Fylkeslegen i Troms, Svein Steinert, utdyper:

Vi har sett nøye på siden og på helsepersonellets rolle der. Vurdert opp mot nåværende helselovgivning har vi funnet ut at denne nettsiden ikke faller under denne lovgivningen.

Ekteparet Weum uttaler til NRK at konklusjonen fra fylkeslegen var som de forventet, og at de var glade for avgjørelsen. Pressekontakt for guttogjente.no, Espen Ottoson, er også glad over avgjørelsen, men reagerer på kritikken fra fylkeslegen angående rådene nettstedet gir. Fylkeslegen kritiserer blant annet at rådene de gir «kan ha en sterk påvirkning på enkeltpersoner, og at kristen ungdom som er usikre på egen seksualitet er spesielt utsatt», og at flere av rådene «strider mot det verdigrunnlaget som skal ligge til grunn når det gjelder helsehjelp knyttet til kropp og seksualitet i Norge».

Ottoson er uenig i kritikken og mener norsk ungdom på egenhånd er kapable til å velge hvilke råd de velger å følge og hvilke de velger å forkaste.

Kilder:
Fylkeslegen kritiserer kristent nettsted – men rådgiverne har ikke gjort noe galt
Myndighetene gransker kristne helsearbeidere som fraråder unge homofili