Hjem Nyheter New Zealands høyesterett ugyldiggjør vaksinasjonspåbud

New Zealands høyesterett ugyldiggjør vaksinasjonspåbud

VAKSINASJONSTVANG Lovene Bill of Rights Act samt Covid-19 Public Health Response Act var i sentrum da høyesterett skulle ta stilling til en anke av statsministerens påbud om vaksinasjon for enkelte ansatte.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern. Foto: Easan1969 (CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons).

Medier rapporterer at New Zealands statsminister Jacinda Ardern på fredag fikk «et slag i ansiktet» av landets høyeste domstol, som fastslår at hennes vaksinasjonspåbud representerer «en grov krenkelse av menneskerettighetene» til new zealandere.

Denne dommen innebærer at ansatte i New Zealands politi og militæret New Zealand Defence Force (NZDF) ikke kan bli avskjediget for å ha nektet å ta den eksperimentelle vaksinen.

Dommeren Francis Cooke fastslår at det ikke er en «rimelig motivert» forbrytelse mot loven Bill of Rights Act å stille politimenn og forsvarspersonale overfor valget å enten la seg vaksineres eller å miste jobben.

Nettsiden Nzherald.co.nz rapporterer at advokaten som representerer de permitterte politimennene og forsvarsansatte nå oppfordrer dem til å returnere til sine jobber umiddelbart.

Anken, som ble lagt frem av en gruppe forsvars- og politiansatte, setter spørsmålstegn til det lovlige i å, basert på den såkalte Covid-19 Public Health Response Act, gi et påbud om vaksinasjon av visse ansatte.

I praksis har 164 av den totale styrken politiansatte på nesten 15 700 blitt påvirket av påbudet. For NZDF berørte påbudet 115 av de 15 500 ansatte.

To grunnleggende rettigheter påkalles

Gruppens anke henviser til to aspekter av loven Bill of Rights: «Retten til å nekte et medisinsk inngrep» samt «Retten til religionsfrihet».

Når det gjelder religionsfrihet påkaller et antall saksøkere det faktum at vaksinen har blitt testet på celler fra menneskefoster.

Dommer Cooke godkjenner dette argumentet og kommenterer at «en plikt å motta vaksinen for en person motsetter seg dette med argumentet at det har blitt testet på celler som kommer fra et potensielt abortert foster, innebærer en begrensning av manifestasjonen av en religion overbevisning.»

Dommeren er dog ikke enig med saksøkerens bredere påstand om at krav på vaksinasjon er uforenlig med å ha religiøs overbevisning generelt.

Cooke aksepterer derimot påstanden at påbudet krenker den lovstiftede retten til å nekte et medisinsk inngrep.

Han fastslår videre at selv om det er åpenbart at regjeringen ikke tvinger politiet og NZDF-ansatte til å vaksinere seg mot sin vilje og at de fortsatt har rett til å nekte vaksinasjon, så medfører påbudet innslag av press:

Presset for å si opp arbeidsforholdet innebærer en begrensning av retten til å beholde det arbeidsforholdet, hvilket – som ovenstående prinsipper antyder – kan ses som en viktig rettighet eller en interesse anerkjent ikke bare i nasjonal lovgivning, men også i internasjonal.

I vurderingen av relevansen av de to ovennevnte aspektene ved Bill of Rights Act, vurderer domstolen også om påbudet faller innenfor definisjonene i loven Covid-19 Public Health Response Act.

De kommer frem til at vaksinasjon har «en betydelig gunstig effekt for å begrense alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og dødsfall, også når det gjelder Omikron-varianten». Det fastslås også at vaksinen er mindre effektiv for å redusere infeksjon og overføring av Omikron enn hva som har vært tilfelle med andre varianter av Covid-19.

«Påbudet gagner hverken virksomhetene eller allmennhetens tillit til dem»

Dommeren sier:

I hovedsak utstedes påbudet om vaksinasjon for politi og NZDF-personale for å sikre kontinuiteten i de offentlige tjenestene og for å fremme allmenhetens tillit til disse tjenestene, snarere enn for å stoppe spredningen av Covid-19. De forskningsbaserte rådene som ble gitt til regjeringen indikerte faktisk at ytterligere påbud ikke kreves for å begrense spredningen av Covid-19. Jeg er ikke enig i at kontinuiteten for ovennevnte tjenester vesentlig gagnes av påbudet.

Han fortsetter:

Covid-19 innebærer helt klart en trussel mot kontinuiteten for politiets og NZDFs virksomhet. Det kommer av at akkurat Omikron-varianten er så overførbar. Men den trusselen finnes for både vaksinert og uvaksinert personale. Jeg er ikke overbevist om at den fattede beslutningen gjør en vesentlig forskjell, også i lys av ekspertbevisene som ble presentert overfor domstolen om effektene av vaksinering for Covid-19 inkludert Delta- og Omikron-variantene.

Ytterligere en påstand i anken om at påbudet i uproporsjonal grad skulle påvirke personer tilhørende urbefolkningen maori ble avvist av dommeren Cooke.