Hjem Historie Dagens historiske Nobelprisvinneren Hans von Euler-Chelpin

Nobelprisvinneren Hans von Euler-Chelpin

HISTORIE Den 15. februar 1873 ble kjemikeren Hans von Euler-Chelpin født i Augsburg. Han arbeidet senere fra Sverige og fikk Nobelprisen i kjemi 1929.

Hans von Euler-Chelpin. Foto: Public domain.

Hans von Euler-Chelpin ble født den 15. februar 1873 i Augsburg. Like etter fødselen flyttet familien til München; faren var offiser i det kongelige bayerske regimentet som var stasjonert i byen. von Euler-Chelpin bodde størstedelen av sin barndom hos mormoren som også bodde der.

Etter endt skolegang tjenestegjorde von Euler-Chelpin i et år som frivillig i det første bayerske artilleriregimentet. I 1891 begynte han å studere kunst ved universitetet i München og under studiene utviklet han en stor interesse for farger og deres egenskaper. Etter to år endret han retning på studiene til kjemi, som han studerte i Berlin frem til 1895 da han fikk sin doktorgrad.

Etter et kort kurs i fysikalsk kjemi begynte Hans von Euler-Chelpin å arbeide ved universitetet i Göttingen hvor han ble værende i et år. I 1897 flyttet han til Stockholm hvor han begynte å arbeide som laboratorieassistent for Svante Arrhenius på universitetet i Stockholm.

De kommende årene forsket von Euler-Chelpin på en mengde områder i den fysikalske kjemien, blant annet katalyseteori, løselighetsfenomenet og ammoniakkalske metallforbindelser. I 1899 ble han utnevnt til dosent i fysikalsk kjemi. Syv år senere ble han professor i generell og organisk kjemi.

Medalje – Nobelprisen. Foto: Public domain.

Hans von Euler-Chelpins fremste bidrag til forskningen ble gjort på alkoholfermenteringens egenskaper. Han publiserte flere avhandlinger om dette emnet: «Neuere Forschungen über alkoholische Gärung» og «Chemie der Hefe und der alkoholischen». I 1929 ble han tildelt Nobelprisen i kjemi sammen med den britiske kjemikeren Arthur Harden «for deres undersøkelser på gjæring av sukker og gjærende enzymer».

Senere i karriéren forsket han også mye på vitaminene og deres kjemiske egenskaper. Fra midten av trettitallet forsket han på de kjemiske egenskapene til svulster.

I 1914 ble Hans von Euler-Chelpin valgt inn i Kungliga Vetenskapsakademien og senere ble han også valgt inn i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Da første verdenskrig brøt ut meldte Hans von Euler-Chelpin seg frivillig til sitt gamle regiment, med hvilket han tjenestegjorde på vestfronten. Fra 1915 til krigens slutt tjenestegjorde han i hærens flykorps som blant annet spaner.

Gjennom hele livet var Hans von Euler-Chelpin tysk patriot og han engasjerte seg i forskjellige svensk-tyske foreninger, blant annet Riksföreningen Sverige-Tyskland. Han hadde tett kontakt med forskere og ledelsen i det nasjonalsosialistiske Tyskland og var en form for megler mellom Sverige og Tyskland under epoken med Det tredje riket.

Hans von Euler-Chelpin giftet seg to ganger og fikk sammenlagt ni barn med de to konene. En av sønnene, Ulf von Euler, fikk senere også en Nobelpris. Hans von Euler-Chelpin var virksom helt inn på 60-tallet og han gikk bort 91 år gammel den 6. november 1964.