Hjem Nyheter Norge Nobeltopp: – Nordmenn vil bli en minoritet i sitt eget land

Nobeltopp: – Nordmenn vil bli en minoritet i sitt eget land

INNENRIKS Forskningsdirektør ved Nobelinstituttet konkluderer med at nordmenn vil bli en minoritet i sitt eget land i fremtiden, dersom ikke innvandringen stanser.

Asle Toje. Foto: Brunbukse, (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia Commons.

Det var i Brochmann-utvalgets rapport om hvordan innvandringen påvirker det norske velferdssystemet, at forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, Asle Toje, la frem sine konklusjoner.

Toje forklarer at rapporten generelt tar utgangspunkt i at innvandringen vil avta, uten å komme med noen videre forklaring på hvorfor eller hvordan dette vil skje. Toje skal ha vært så uenige med dette, at det måtte skrives inn som en merknad i rapporten.

– Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall. Rapporten simpelthen stipulerer at innvandringen vil avta, uten å forklare hvorfor eller hvordan.

Forskningsdirektøren konkluderer med at etniske nordmenn vil bli en minoritet i sitt eget land, og at både norsk kultur og den norske velferdsstaten er truet, dersom ikke innvandringen stanser.

Kilde:
Asle Toje: – Etniske nordmenn en minoritet i fremtiden