Hjem Opinion Kommentar Nødhjelpsorganisasjon på Gaza truet med avvikling

Nødhjelpsorganisasjon på Gaza truet med avvikling

KOMMENTAR Tolv land har til nå besluttet å stanse sin økonomiske støtte til nødhjelpsorganisasjonen «FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten», UNWRA, etter anklager om deltakelse i angrepet mot Israel den 7. oktober i fjor. Dette gjelder blant andre USA, Canada, Australia, Italia, Storbritannia, Tyskland, Japan, Sverige og Finland. Omstendigheten rundt gjør imidlertid dette til en suspekt affære.

DFID – UK Department for International Development, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Fredag 26. januar falt avgjørelsen fra Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Haag (ICJ), etter at Sør-Afrika hadde stevnet Israel for å undersøke anklager om folkemord. Domstolen konkluderte konkret ved tre punkt som Israel skal rette seg etter, og som generelt sagt går på å tillate nødhjelp inn på Gaza-stripen, forhindre kollektiv avstraffelse av Palestinere og forhindre at bevis for folkemord blir ødelagt. I tillegg skal Israel innen én måned komme med en rapport som viser hva som er gjort for å følge opp disse punktene. Etterforskningen og konklusjonen av påstandene om folkemord er ventet å ta flere år.

Ikke mange timer etter at kjennelsen var lest opp kom Israel med anklager mot 12 personer ansatt i FN-organisasjonen UNWRA, som de mente hadde deltatt i angrepet mot Israel den 7. oktober i fjor. Med et antall ansatte på totalt 30.000, fra et geografisk avgrenset og historisk konfliktfylte område som Gaza, så bør det kanskje ikke komme som noen overraskelse at et begrenset antall individer i organisasjonen har en form for tilknytning til motstanden mot okkupasjonen og undertrykkelsen. Israel har da heller ikke lagt frem noe form for bevis eller dokumentasjon for anklagene, informasjonen skal angivelig ha fremkommet gjennom avhør av palestinske fanger. Organisasjonen har likevel valgt å suspendere disse 12 mens saken etterforskes, og på løpende bånd har til nå elleve nasjoner nå valgt å avslutte sin økonomiske støtte til organisasjonen, inkludert USA, Canada, Australia, Italia, Storbritannia, Tyskland, Japan, Sverige og Finland. FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, har reagert på dette og mener stans i støtten er en kollektiv avstraffelse av millioner av mennesker, noe som mest trolig bryter med FNs folkemordkonvensjon. Underforstått: de nevnte elleve nasjonene gjør seg potensielt medskyldig i folkemord.

Det er ikke bare tidspunktet for anklagene mot organisasjonen som virker som mer enn en tilfeldighet. Israel, og spesielt Benjamin Netanyahu, har i flere år forsøkt å få avviklet UNWRA, blant annet med hjelp av amerikanske senatorer og presidenter. I desember i fjor ble det imidlertid kjent at Israel og Netanyahu har opprettet en strategi for å få stanset aktiviteten til UNWRA. Gjennom flere faser skulle man til slutte kunne klare å knekke organisasjonen uten at man på det tidspunktet kjente detaljene for hvordan dette skulle foregå. Mye tyder da også på at USA og deres allierte har koordinert denne strategien med israelerne.

Skjermbilde fra Twitter
Skjermbilde fra Twitter