Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Noen ord om «Mer än ord»

Noen ord om «Mer än ord»

KOMMENTAR I går kveld ble aktivist-podden «Mer än ord» lansert, et program som fremfor alt kan lære ungdommer å slå tilbake.

Den nordiske motstandsbevegelsen i Sveriges radiovirksomhet, som går under navnet Nordfront Radio, har virkelig utviklet seg i så vel kvalitet som kvantitet. Fra at Robin Palmblad skapte Radio Nordfront har vi fått flere nye programmer og andre er på vei inn.

Vi hadde frem til i går vårt ledende program «Radio Nordfront», vårt kvinneprogram «Radio Regeringen», det engelskspråklige programmet «Nordic Frontier» samt «Livsferill» som innretter seg på prepping og selvforsyning.

Men vi hadde ikke et rendyrket program for aktivister, til tross for at aktivisme er grunnlaget for vår organisasjon. Det var altså på tide at et slikt ble laget.

Aktivistnettradioprogrammet «Mer än ord» ledes av Robin Boström og i det første avsnittet medvirket Simon EngelinOscar BergströmTobias Malvå og Niklas Yngwe.

Disse fem er alle aktivister med stor erfaring med gatekampen. Når disse mennene forteller gatekamprelaterte «røverhistorier» i programmet så er det ting som har skjedd på riktig. Og de er personer som ikke bare er på plass når det hender, men vanligvis også virkelig midt i smørøyet.

«Mer än ord» blir derfor ikke bare interessant ut ifra et lyttersynspunkt, men også unikt. Jeg våger påstå at det bare er Den nordiske motstandsbevegelsen i hele Sverige, sannsynligvis i hele Norden, som skulle kunne drive et aktivistradioprogram og gjøre det på ukentlig basis med nye innslag. Med tanke på hvor mye som skjer i redene kommer det ikke til å være noe problem å fylle programmet med innhold.

Programmene som Nordfront Radio nå har vitner om bredden og kunnskapen som finnes i en organisasjon som vår. Vi kan skape en storm av forskjellige spesialiserte programmer som formidler nasjonalsosialisme, revolusjonær tenkning og samfunnskritikk på flere forskjellige måter og til forskjellige målgrupper. Dette er definitivt vår styrke og et potensial som Nordfront Radio kommer til å dra nytte av.

«Mer än ord» er et program som i hovedsak er rettet mot ungdommer og spesielt målgruppen unge menn (hvilket naturligvis ikke hindrer andre fra å lytte på det) med hensikt å inspirere, radikalisere og fostre akkurat disse til fanatiske kjemper.

Siden skinhead-subkulturen forsvant har bevegelsen generelt manglet en ungdomskultur, og det er på høy tid å skape en ny hvor radikalismen beholdes, men fylles med et ideologisk innhold og den revolusjonære tilnærmingen. Per i dag er det systemet som «fostrer» ungdommen med passiviserende og demoraliserende søppelkultur, og der må bevegelsen skape en motpol slik at vi ikke mister dem.

For uansett hva enkelte påstår så er det fremfor alt ungdommen som alltid har vært drivkraften i revolusjonære forandringer. Den som tror at småbarnsfedre har vært den mest drivende kraften i omfattende samfunnsforandringer er enten systemagent eller grovt historisk uvitende. Det er ungdom, med sin idealisme og fryktløshet, som alltid har gått i bresjen.

«Mer än ord» kommer til å være radikalt på alle måter og inneholde – som dere sikkert har forstått hvis dere har hørt på pilotavsnittet – en real dose humor. «Vi har stor takhøyde, men prøver likevel å holde et relativt lavt nivå» heter det eksempelvis i programbeskrivelsen.

Humor er viktig for å kunne tiltale en yngre målgruppe, men også for å avdramatisere (ikke å forveksle med å dra på skuldrene av) represjonen som aktivister i Den nordiske motstandsbevegelsen utsettes for av systemet. Kampen kan være ytterst krevende og vanskelig, men den inneholder også kameratskap og er spennende og morsom.

Min forhåpning er at «Mer än ord» skal fungere som en slags manual til ungdommen om hvordan man slår tilbake, samtidig som disse tas tilbake fra systemet og fostres til å bli morgendagens fanatiske aktivister.

Hør på programmet HER.