Hjem Nasjonal kamp Nordendagene 2015: «Norden reiser seg!»

Nordendagene 2015: «Norden reiser seg!»

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Den 4. til den 6. september ble de årlige Nordendagene avholdt. Der fikk aktivister, medlemmer og sympatisører fra hele Norden ta del i alt fra friluftsaktiviteter til politiske foredrag.

IMG_7305

Årets utgave av Nordendagene ble innledet lørdag formiddag av konferansier, Rikard Johansson. Johansson ønsket samtlige velkommen og gikk igjennom skjemaet for dagen. Etter velkomsttalen ble en velsmakende lunsj servert.

Først ut på skjemaet var de fysiske konkurransene. Dette i form av en trekamp. De som hadde meldt seg på til dette ble inndelt i fire lag. Lagene konkurrerte deretter mot hverandre i grenene: drakamp, lagbryting og stafett.

IMG_7533

Etter en rekke utfordrende, utmattende og intensive kamper – var det lag nummer fire som stod igjen som vinnere. Medlemmene fra lag fire skulle deretter konkurrere i håndbak om hvem som skulle bli kåret til årets nordboer. Selve kåringen av årets nordboer ble spart til senere på kvelden.

Etter en pause, var det klart for dagens første taler – Motstandsbevegelsens Pär Sjögren. Sjögren pratet om gjenopprettelsen av Fangehjelpen, hvis mål er å hjelpe politiske fanger, som er medlemmer av Motstandsbevegelsen, samt deres pårørende. Foruten om dette er tanken at Fangehjelpen også skal kunne gi juridisk rådgivning og spre informasjon om ulike hendelser og rettsprosesser som blant annet berører Motstandsbevegelsen.

IMG_7636

Fangehjelpen samler informasjon om de aktuelle rettssakene som berører Motstandsbevegelsen, og gir økonomisk bidrag hver måned til de nasjonalsosialistiske frihetskjempere som sitter fengslede for politiske «forbrytelser». Fangehjelpen arbeider også for å finne bra advokater som virkelig engasjerer seg i den aktuelle saken. Sjögren informerte også om at samtlige medlemmer av Motstandsbevegelsen har rett til støtte fra Fangehjelpen, dersom de skulle ha behov av det.

Avslutningsvis fortalte Sjögren om Fangehjelpens visjoner for fremtiden. Dette omhandlet blant annet en egen økonomi, som er uavhengig av donasjoner, og at man skal kunne betale både bøter og til og med regninger for de som sitter fengslet. I tillegg vil man også øke støtten til mennesker utenfor organisasjonen.

IMG_7633

Neste taler var den inviterte gjesten Stanislav Vorobjev fra Den russiske keiserlige bevegelsen. Vorobjev startet med å ønske Motstandsbevegelsen fremgang med sin frihetskamp. Han fortalte videre at det ikke var første gang han og representanter for hans organisasjon har besøkt Sverige, og at man tidligere har deltatt på en hedring av kong Karl XII i Stockholm.

Vorobjev advarte for at det i dag pågår en fullskalakrig mot de tradisjonelle verdiene som kjennetegner den vestlige sivilisasjonen og at anledning til at de dukket opp uniformerte, er at de fører en kamp mot jødiske oligarker i Ukraina gjennom å kjempe på de russiske separatistenes side.

IMG_7655

Vorobjev advarte også for at sionistenes taktikk i Midt-Østen i fremtiden kommer til å brukes i Europa for å splitte og herske over de europeiske nasjonene. Han nevnte Den islamske staten (IS) som et eksempel på dette i Midt-Østen.

Han talte også om regjeringen i Russland, som ifølge ham ikke skilte seg stort fra andre land hva gjelder sin behandling av nasjonalister. Den russiske regjeringen, forklarte han, vekker blant annet tiltale på falskt grunnlag og gjør razziaer mot nasjonalister. Akkurat som man gjør ellers i Norden og Europa.

Til sist oppfordret Vorobjev alle deltakerne til å holde motet oppe og kjempe for bevarelsen av våre folk og tradisjoner. Nordfront har gjennomført et intervju med de russiske representantene. Dette vil bli oversatt og publisert senere.

IMG_7708

Med Vorobjevs tale overstått, var det tid for hva mange deltakere hadde ventet på – nemlig lanseringen av Motstandsbevegelsens parlamentariske gren. Pär Öberg fra Den nordiske motstandsbevegelsens riksledelse gikk opp på scenen og talte om det nye partiet og gikk igjennom partiprogrammet punkt for punkt.

Siste taler for kvelden var Den nordiske motstandsbevegelsens operative sjef i Sverige, Simon Lindberg. Lindberg er også medlem av Motstandsbevegelsens riksledelse. Han talte om Motstandsbevegelsens stadig økende aktivisme, og kunne meddele at man i løpet av sommeren hadde slått alle rekorder.

– Vi har ikke bare overgått oss selv, men jeg vil si at vi har tatt kampen til et helt nytt nivå. Det er ikke heller slik at vi kun har økt i kvantitet, men vi har også holdt en rekke offentlige aktiviteter og andre tidskrevende og påkostede aktiviteter på flere ulike steder. Enkelt og greit så kan jeg med stolthet si: Motstandsbevegelsen står sterkere enn noensinne!

Lindberg tok opp Gyllent daggry som et eksempel og et forbilde på et nasjonalistisk parti som har lyktes med sin parlamentariske kamp. Dog tydeliggjorde han at Gyllent daggrys suksess var avhengig av at de arbeidet og kjempet på alle fronter. Både parlamentarisk og ikke-parlamentarisk. En kamp på alle fronter.

– De har delt ut mat til fattige, vært vaktstyrker og slått tilbake innvandrerne fra forstedene. Bare for å nevne en liten del av deres ikke-parlamentariske virksomhet.

IMG_7883

Lindberg understreket viktigheten av å ikke bøye seg for det rådende systemet, og ikke la seg liberalisere for å tilfredsstille den brede velgermassen. I stedet må vi, mente Lindberg, gjøre klart for dem at vi «er og forblir en radikal kamporganisasjon». Vi skal forme dem, og radikalisere dem.

I slutten av sin tale konstaterte Lindberg at det er stor bredde i vår bevegelse:

– Vi er absolutt en motstandsbevegelse mot masseinnvandringen, men vi er også en organisasjon for miljøvennen som verner om naturen, bonden med sitt jordbruk, og arbeideren som vil ha et behageligere liv på fabrikkens gulv.

Og avsluttet med:

– Kamerater, vi reiser oss og vokser med denne kunnskapen. Vi har en lang og hard vei igjen, men vi går på rett sti og de første skrittene er unnagjort. Sakte men sikkert vokser vår bevegelse, får flere og flere sympatisører, og blir stadig mer profesjonell. Vi gjenerobrer våre fosterland, bit for bit og Nordens folk begynner nå å våkne. Vi reiser oss kamerater, og Norden reiser seg! I dag er ett av mange steg i den reisningen og dere alle som er her i dag, kan være stolte over å være med. Hold fast i den stoltheten og hva enn dere gjør, fortsett å kjempe, for egentlig, når alt kommer til alt. Kampen har såvidt begynt!

IMG_7782

Etter talen inntok Motstandsbevegelsens riksledelse scenen for å svare på spørsmål fra publikum om den parlamentariske grenen og partiprogrammet.

Sist men ikke minst var det tid for å kåre årets nordboer, som ble Anders Rydberg fra Näste 1. Som premie fikk han 1 000 kroner å handle for på Kampboden.

IMG_7908

Etter at årets nordboer hadde blitt kåret gikk konferansieren opp på scenen og takket alle deltakere for en trivelig dag, og avsluttet deretter offisielt årets utgave av Nordendagene.