Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Nordendagene 2019

Nordendagene 2019

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lørdag 24. august holdt Den nordiske motstandsbevegelsen årets utgave av Nordendagene, et arrangement som ble både godt besøkt og satt stor pris på.

Deler av arrangørgruppen. Foto: Nordfront.se (gjelder alle bildene i artikkelen)

Etter en begivenhetsrik sommer samlet aktivister og medlemmer fra Den nordiske motstandsbevegelsen seg i Småland for å holde årets utgave av Nordendagene. Det lå store forventninger i luften da folkemengden vokste i solskinnet utenfor samlingslokalet lørdag morgen. Tross at årets utgave av Nordendagene var et internt arrangement for medlemmer og noen få utvalgte personer var oppslutningen like god som i fjor da sympatisører og støttemedlemmer også var invitert.

Programmet ble innledet med at Magnus Wardmo, sjef for svenske Rede 7, ønsket alle velkommen og introduserte Den nordiske motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg som dagens første taler. Lindberg kommenterte i innledningstalen den siste tidens hendelser og ryktespredning. Videre konstaterte han at Nordens nasjonalsosialister fortsatt står sterke og forente under Tyrrunen, nå frigjort for negativitet og svik.

Deretter fulgte rapporter fra nordiske brødrefolk. Tommy Olsen, leder for Den nordiske motstandsbevegelsens norske gren, fortalte at virksomheten i Norge har blitt styrket med ny ledelse, at nye medlemmer anslutter seg og at nettsiden Frihetskamp har blitt forbedret.

Også Jacob Andersen, redesjef i Danmark, vitnet om enighet og sterk virksomhet med mange profilerte propagandaaksjoner i løpet av året.

– Frihetens flagg vaier stolt i Danmark!, bekreftet Andersen.

Hilsener fra kameratene på Island og i Finland ble også lest opp med rapporter om fortsatt sterk kamp og lojalitet.

Fredrik Vejdeland, medlem i Den nordiske motstandsbevegelsens svenske riksledelse, ga en kort tale om hvordan nasjonalsosialister bør jobbe for å bygge opp «samfunn i samfunnet», hvor kamerater gjennom økt selvhusholdning kan skape byttelag hvor hvor vi støtter hverandre i stedet for å gagne gjerrige fiendtlige interesser. Flere produkter som har blitt produsert av medlemmer ble senere presentert som inspirasjon og landbrukere bød på smaksprøver fra sine avlinger.

Etter en styrkende lunsj og spennende femkamp samlet alle seg på nytt i møtelokalet og fikk en påminnelse om Fangehjelpens viktige virksomhet for bøtelagte eller fengslede kamerater.

Deretter var det tid for Fredrik Vejdelands andre tale for dagen. Han valgte å sammenlikne Motstandsbevegelsens politiske virksomhet med en hær som ikke bare består av soldater og offiserer, men også av en livsviktig stab og tross.

I Motstandsbevegelsen tilsvarer offiserene sjefer, soldatene bevegelsens helter – de selvoppofrende aktivistene. Men aktivistene er også avhengige av støtte i form av propaganda- og mediafolk, skribenter, rekrutterere, møtearrangører og så videre.

Vejdeland poengterte også at store revolusjoner aldri har blitt gjennomført med kun ledere eller soldater, men har bare kunnet oppnås med en bred folkelig støtte i form av eksempelvis generalstreiker og annen motstand.

Etter en pause for middag var det så tid for dagens høydepunkt: Simon Lindbergs kveldstale med påfølgende utmerkelser. Talens tema var «Min ære heter troskap» og Lindberg talte om at ære, trofasthet, heder og lojalitet er egenskaper som utgjør nasjonalsosialismens ånd.

Med sterk patos talte Lindberg om at vi som ariere naturlig bærer på heder, altruisme og fanatisme. Han understreket at den viktigste egenskapen hos en nasjonalsosialist ikke er fysiske egenskaper eller høy utdannelse, men sann offervilje, og han slo fast:

– Selv om jeg ikke er blind for optikk så må vår organisasjon bygge mer på offervilje enn på optikk. Skjønnhet gjennom handling. Det skaper en eliteorganisasjon.

Aktivister utnevnes.

Programmet ble avsluttet med at Motstandsbevegelsens leder utnevnte nye aktivister i organisasjonen, samt ga hedersutmerkelser til medlemmer som har utmerket seg spesielt mye i offervilje og lojalitet den siste tiden. Til slutt ble også årets Nordmann kåret.

Redesjef Jimmy Andersson tildeles hedersutmerkelse.

Etter avsluttet program ble det tid for sosialt samvær med trubadurmusikk fremført av Henrik Pihlström. Trøtte, men veldig inspirerte, uttrykte mange kamerater at dette var de absolutt beste Nordendagene i bevegelsens historie.

Nedenfor er noen bilder fra femkampen: