Hjem Nasjonal kamp Nordenrådet

Nordenrådet

 MOTSTANDSBEVEGELSEN  En rekke positive forandringer har funnet sted i Den nordiske motstandsbevegelsen den seneste tiden. En av disse er opprettelsen av et nordisk råd.

Nordens frihet

En av Den nordiske motstandsbevegelsens store styrker er at organisasjonen finnes representert og har medlemmer i flere ulike land. I Sverige, Finland og Norge er organisasjonen svært velfungerende med kontinuerlig aktivisme, nettsider som oppdateres flere ganger hver eneste dag.

For å styrke samtlige lands virksomhet og samarbeide med hverandre, har det nå blitt grunnlagt et nordisk råd kalt Nordenrådet. I Nordenrådet sitter ledende medlemmer fra Finland, Sverige og Norge i regelmessige møter for å diskutere og ta felles avgjørelser som er til organisasjonens beste i samtlige land. Det kan dreie seg om nordiske arbeidsgrupper, nordisk propaganda og kampanjer, samt fellesaksjoner.

Andre oppgaver Nordenrådet har, er å forsøke å standardisere og strømlinjeforme organisasjonens virksomhet i de ulike landene, samt i fellesskap arbeide frem strukturelle forandringer.

Med Nordenrådet vil det også tydeliggjøres og understrekes at Den nordiske motstandsbevegelsen IKKE er en paraplyorganisasjon bestående av samarbeidende organisasjoner fra ulike land. Den nordiske motstandsbevegelsen er én organisasjon, som opererer i hele Norden.

Medlemmene i Nordenrådet er: Antti Niemi og Otto Rutanen (Finland),Tommy Olsen og Haakon Forwald (Norge) og Simon Lindberg og Emil Hagberg (Sverige).

Samtlige av medlemmene i Nordenrådet har ledende posisjoner i sine respektive land, og har flere års erfaring i Den nordiske motstandsbevegelsen.

I slutten av oktober ble Nordenrådets første møte avholdt, og etter dette har regelmessige møter funnet sted. En rekke viktige vedtak har allerede blitt fattet, og enda mer er planlagt for fremtiden.