Hjem Nasjonal kamp Aktivisme “Nordens gater tilhører oss, nasjonalsosialister!”

“Nordens gater tilhører oss, nasjonalsosialister!”

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer april måned.

April er omme, og det er på tide å oppsummere måneden som har gått. Både solbrent og i gledesrus etter Motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjon i Falun, er det en fryd å påbegynne denne rapporten. Ikke bare på grunn av Falun, men også fordi det har vært en eksepsjonelt bra måned i kampens tegn!

Riksdekkende aktivisme, offentlige aktiviteter, krigsoverskrifter i løgnpressen, motdemonstrasjoner, pågående kampanjer og utlysning av demonstrasjon er bare noe av det som har funnet sted i april. Det har med andre ord vært en innholdsrik måned, men ikke minst så er det svært mye spennende å se fram til.

Vår-offensiv på Sørlandet

Det var våre aktivister fra Sørlandet som hadde æren av å innlede april måned med en større våroffensiv i Vest-Agder. En rekke kommuner ble besøkt og flere tusen flyveblader ble delt ut. Plakater og klistremerker ble naturligvis også satt opp.

Les hele rapporten fra Rede 2:

Kamphelg på Østlandet

Rede 1 arrangerte i april hva som antageligvis er den største hendelsen i april, nemlig den mye omtalte Kamphelgen på Østlandet. Helgen ble innledet med en offentlig aktivitet i Lillehammer og avrundet med både foredrag, møter og sosial hygge i et innleid lokale på Østlandet.

Helgen var en stor suksess, og fremfor alt den offentlige aktiviteten fikk virkelig satt organisasjonen på kartet og resulterte i en rekke skriverier i den folkefiendtlige løgnpressen. Lokalpolitikere fra Lillehammer arrangerte dessuten en motdemonstrasjon i kjølvannet av aktiviteten, og organisasjonens aktivister gav naturligvis folkeforræderne svar på tiltale – opptil flere ganger.

Relaterte artikler:

20. april – aksjoner over hele landet

Tradisjonen tro gjennomførte organisasjonen riksdekkende aktivisme på Adolf Hitlers fødselsdag, den 20. april. Over hele landet ble det delt ut flyveblader, satt opp plakater og klistremerker, samt bannere.

Frihetskamp publiserte naturligvis en rekke artikler om Adolf Hitler, både historiske og ideologiske. Flere steder i landet ble det også arrangert sosiale sammenkomster.

Relaterte arikler:

Pågående kampanjer

Den nordiske motstandsbevegelsen har hatt flere pågående kampanjer i løpet av april måned. En av dem er kampanjen «Ta tilbake makten fra globalistene!» som belyser problematikken omkring globalismen og hvorfor den skal bekjempes. Her er for øvrig målet å få delt ut 250 000 flyveblader innen året er omme, og ønsker man å bidra er det bare å bestille flyveblader fra organisasjonen nettbutikk. Pass så klart på å sende inn en kamprapport!

Den andre kampanjen var folkeopplysning om demonstrasjonen i Falun den 1. mai. Denne er nå overstått, og gav gode resultater i form av presseoppslag og flere påmeldte som ikke var engasjert i organisasjonen.

Sist, men ikke minst, har organisasjonen gjennom aktivisme og gjennom artikler belyst situasjonen i Finland, hvor politimakten forsøker å forby Den nordiske motstandsbevegelsen.

Aktuelle lenker:

Kampmaskineriet går for fullt!

Til tross for at april har vært en fullspekket måned med offentlige aktiviteter, foredrag, riksdekkende aksjoner, kampanjer og mye annet – så har det daglige kamparbeidet på ingen måte blitt negativt påvirket og fortsatt i full styrke som vanlig.

Treninger, klistremerker, propagandaproduksjon, flyveblader, bannere, studiesirkler, skogsturer, skiturer og mye annet har blitt gjennomført også denne måneden. Godt jobbet av samtlige!

29. juli – demonstrasjon i Fredrikstad

anti-pride

Som det ble utlyst på Frihetskamp i slutten av april, så vil Den nordiske motstandsbevegelsen arrangere en demonstrasjon i Fredrikstad den 29. juli. Demonstrasjonen vil gå under parolen «Knus homolobbyen!» og vil rette søkelyset mot den svært folkefiendtlige homobevegelsen og alle dens tentakler.

Dette er altså IKKE en demonstrasjon mot personer med avvikende seksuell legning eller forvirring omkring sitt eget kjønn, men mot den organiserte homolobbyen. Dersom du som leser dette ikke forstår begrepet «homolobbyen» vil jeg anbefale disse to artiklene:

Demonstrasjonen vil bli Norges første nasjonalsosialistiske demonstrasjon i moderne tid, og det er mitt håp at så mange nordmenn og ikke minst nordboere som mulig, fatter mot og tar til gatene denne dagen.

Frihetskamp vil publisere en rekke artikler i dagene, ukene og månedene som kommer om den kommende demonstrasjonen, så følg med her på Frihetskamp!

– Nordens gater tilhører oss, nasjonalsosialister!

Som organisasjonens representanter en rekke ganger har vært inne på, og som reaksjonære nasjonalister ofte stiller seg uforstående til, så krever kampen en fysisk tilstedeværelse for å kunne lykkes.

Det er helt essensielt at vi er tilstede over alt, gater og torg inkludert. Det holder ikke å sitte bak en PC-skjerm og lufte sin frustrasjon i kommentarer på sosiale medier. Folket må se mennesker gjøre motstand, de må se at det eksisterer en motpol til dagens dekadente samfunn, og de må se at denne kraften er i diametral opposisjon til det rådende systemet.

Den nordiske motstandsbevegelsen fører kampen på bred front, og viser sitt nærvær i form av tradisjonell aktivisme, offentlige aktiviteter, torgmøter, foredrag, propaganda og demonstrasjoner, men naturligvis også på internett og i sosiale medier. Vi skal synes og høres over alt, hele tiden – kampen krever det!

Det er likevel helt essensielt at samtlige som leser dette forstår viktigheten av at vi inntar og regelrett eier Nordens gater og torg. Det er nemlig en årsak til at vi motarbeides så hardt, og da fremfor alt på gatene. Det er en årsak til at fiendemedia konsekvent lyver om våre aktiviteter og forsøker å forhindre et bra oppmøte. De vet viktigheten av dette, og ønsker for alt i verden å forhindre den kommende, dessverre for dem, uunngåelige folkestormen.

La derfor 2017 være året da du tok steget og gikk fra å være en anonym systemkritiker, og fattet mot og engasjerte deg i Den nordiske motstandsbevegelsen. La 2017 være året da du gikk fra ord til handling. La 2017 være året da også du inntok Nordens gater, slik at vi sammen kan skrive historie og stolt erklære: Nordens gater tilhører oss, nasjonalsosialister!

Vi ses på barrikadene!