Hjem Nyheter Norden Nordfront beseiret Svenska Akademien!

Nordfront beseiret Svenska Akademien!

YTRINGSFRIHET Patent- og markedsdomstolen har nå dømt i saken mellom nettavisen Nordfront og Det svenske akademiet. Nordfront vant.

«Patent- og markedsdomstolen bifaller ikke Det svenske akademiets søksmål», lyder dommen som ble forkynt i går. Det svenske akademiet må også bekoste nettavisen Nordfront og Den nordiske motstandsbevegelsens saksomkostninger på cirka en og en halv million kroner.

Dommen ble forkynt klokken 11 i går og er på over 300 sider. Det meste er dog dokumentasjon rundt saken, og domstolens juridiske resonnement tar bare opp de 23 første sidene i dokumentet.

Domstolen avskriver i dommen først tre innvendinger Nordfront har gjort, og mener at Det svenske akademiet skal regnes som en myndighet med rett til å reise søksmål som gjelder klassikervernet, at sitater kan regnes som gjengivelser og dermed omfattes av klassikervernet, samt at verkene som er aktuelle i saken er betydningsfulle verk, hvilket også er et kriterium for at klassikervernet skal kunne gjelde. Nordfront hadde dog mange andre innvendinger, og domstolen skriver at de ikke har behøvd å prøve alle disse, da Det svenske akademiets søksmål falt på innvendingen om at klassikervernet ikke gjelder for uforandrede verk.

I dommen står følgende:

De uttalalser som er gjort i forarbeidene om klassikervernets omfang henviser utelukkende til verk som utsettes for bearbeidelser, forandringer eller forvanskninger. Det finnes ifølge domstolen ikke noe i forarbeidene som taler for at klassikervernet skulle være ment å også omfatte den situasjon at et verk gjengis i uforandret stand i en sammneheng som fra et allmennkulturelt perspektiv fremstår som støtende. Sammenhengen kan derimot tas hensyn til ved bedømmelsen av om en gjengivelse i endret stand er krenkende. Ovennevnte uttalelse i proposisjonen om at enkelte og allmenne interesser ofte sammenfaller kan ifølge domstolen altså ikke legges til grunn for slutningen om at hensikten har vært at også slike gjengivelser skal kunne hindres med hjemmel i forskriften om klassikervern. […]

Alt i alt medfører dette at forarbeidene taler for at bestemmelsen om klassikervern er ment å beskytte det litterære eller kunstneriske verkets opprinnelige gestalt, gjennom å hindre at visser typer endringer gjøres, og verner på den måten den felles kulturarven. Den er derimot ikke – så vidt det fremgår – ment å hindre gjengivelser av verk i uforandret stand.

Retten skriver videre at det ville være problematisk å tolke den aktuelle loven mer utvidende:

Å gjennom en utvidende tolkning av § 51 i opphavsrettsloven skape ytterligere begrensninger av dette prinsippet ville kunne ha visse ytrings- og trykkefrihetsrettslige konsekvenser som kan være vanskelig å få oversikt over, og typisk bør avgjøres av lovgiver. Det maner til forsiktighet ved bedømmelsen av anvendelsesområdet for klassikervernet.

Derfor anser Patent- og markedsdomstolen at en gjengivelse av et verk i uforandret stand ikke skal kunne forbys med henvisning til klassikervernet, og å sitere et verk skal regnes som en gjengivelse i uforandret stand. Således kommer retten frem til at man heller ikke kan bifalle Det svenske akademiets søksmål da det kun er sitat, og ikke forandrede verk Nordfront har publisert.

Nordfronts juridiske ombud Henrik Johansson var på en annen forhandling i går, og har ikke rukket å lese dommen ennå, men han sier til Nordfront at han gleder seg over at retten kom frem til samme konklusjon som ham om hvordan klassikervernet skal tolkes på dette avgjørende punktet.