Hjem Artikler Nordisk hedendom: laivere, kulturmarxister og politisk korrekthet

Nordisk hedendom: laivere, kulturmarxister og politisk korrekthet

0

NORDISK RELIGION Ríkharður Magnússon, leder av Den nordiske motstandsbevegelsen på Island, skriver om den gamle nordiske religionen med æser, Åsatru, troen på de nordiske gudene og hvordan dette i disse dager har blitt forvrengt. Artikkelen går ikke dypt inn på religionen i seg selv; Magnússon vil sette søkelyset på forvrengingen og falskheten som har pågått på Island og andre steder. Magnússon mener hensikten er å undergrave vår felles historie og kultur med kulturmarxistisk hjernevask.

Bakgrunnsbilde: Víkingasýningu.

Mye er skrevet om de nordiske gudene og det finnes veldig mye materiale om emnet. Vi vet mye om skikkene til de nordiske folkene og de germanske stammene, men det er fortsatt mye som er uklart. Nordiske menn fra vikingtiden trodde som de fleste allerede vet på æsene, men deres forfedre fra de germanske stammene hadde også trodd på dem i århundrer; Odin ble kalt Wotan og Tor Donnar. Tisse stammene ble kristnet med bedrag, tvang og vold etter Det romerske rikes fall. Man kan si at Roma endret sin makt ved bruk av religion. Folk i de nordiske landene ble kristnet mye senere. Thorgeir Ljosvetningargodi (yppersteprest fra innsjøen Ljósavatn) bestemte at Island skulle bli kristnet i år 1000, men folk fortsatte å tilbe de gamle gudene i hemmelighet. Olaf Tryggvason ledet Norge under kristendommen i år 995. Danske Harald Blåtann ble døpt i år 965. Svensker innlemmet Jesus i den gamle religionen da Olof Skötkonung ble døpt, men de ble ikke fullstendig kristne før en gang i det tolvte århundre.

Tors hammer, Mjølner.

I lang tid etter at de nordiske landene ble kristnet beholdt folk mange av sine tradisjoner som jul og andre feiringer. Snorre Sturlasons Edda, «Håvamål» (den høyes tale) og mange andre bøker og poesi ble bevart. Angående tradisjoner og religion er det også verdt å nevne boken «Germania» av Tacitus som beskriver de germanske stammene. Kristendommen hadde visselig en stor del av ansvaret for av ødeleggelsen av den gamle troen og både forvrengte den, forbød visse tradisjoner og fremmet mange ting for å presse religionen og hedninger til lydighet. Ett eksempel er om hedenske menn eller kristne var de første til å bosette seg på Island; da ble det sagt at irske munker hadde vært på øya Papey sørøst for Island, noe som er veldig usannsynlig, og arkeologer har aldri funnet noen levninger etter mennesker der.

Valknute.

Men forvrengningen av den gamle troen, av de germansk-nordiske gudene i dag er karakterisert av kulturmarxistisk innflytelse og den åpenbare hensikten er å undergrave historien og kulturen til folkene med germansk-nordisk opphav. Det kan også nevnes at nøkkelpersoner ved det islandske Asatru assembly sprer veldig amatørmessige påstander og tolkninger. I fjor kom en bølge av Brødre-troende samtidig med tv-serien «Vikings», og noen mente de hadde et krav på nordisk mytologi fordi de fant noen DNA-spor etter å ha spyttet i en flaske fra for eksempel «23andMe». Benevningen Brødre-troende henviser til folk som kaster seg i armene på hverandre og kaller seg «brødre» og «søstre» på grunn av religionen, men har ingen bånd til nordisk mytologi på noen måte. Marxistisk likestilling har blitt presset inn og mange Lagertha-er dukket opp med fullstendig gal informasjon om hedenske kvinner fra denne tiden. Nordiske kvinner var visselig friere enn de som var kristne, og folk lyttet til vise koner og volver, men kvinner måtte beskyttes for barnas skyld, for folkets fremtids skyld.

Foto: Víkingasýningu.

Mentalt svake viking-laivere har også noe de skulle ha sagt om nordisk paganisme. Noe har kommet fra dem om at «nazister» ikke har noen rett til religionen, og de beklager seg over nasjonalister og nasjonalsosialisters bruk av symboler og runer. Nylig gråt et Norsk band ut i media om at deres symbol, Valknuten, hadde blitt misbrukt av en person som stormet den amerikanske kongressen 6. januar. Denne personen hadde en valknute-tatovering på brystet. Bandmedlemmene var krenket og mente at «nazister» ikke skulle stjele gamle nordiske symboler. Faktum er at runer og symboler ikke er privat eiendom, og hvis noen så er det folk som har følelser for sitt folks herkomst og historien til sine forfedre mer grunn til å bruke dem.

Odin allfaderen.

Odin er, og vil alltid være allfaderen. Menn fryktet Odin i gamle dager. Han sitter på sitt høye sete i Valhall med sitt spyr Gungne, hans ravner Hugin og Munin, hans to ulver Gere og Freke. Han forbereder seg konstant for Ragnarok. Man kan tro at verden er på vei til et slags ragnarok, etter dagens forhold å dømme. Han har ikke fått fred fra kulturmarxistene som konstant har forsøkt å knytte ham til sin ideologi med perversjoner og falskheter. De forstår dog ikke at Odin er tusen år gammel, og konsepter som de forfekter eksisterte ikke på den tiden.

Tordenguden Tor.

Tor er den mest populære guden i dag. Han er beskytter av menn og Midgard. Han er en stor helt og mange kjenner til hans hammer Mjølner og vognen hans som er trukket av to geitebukker. Når han reiser rundt på jakt etter jotner rister bergene av tordenbrakene som oppstår når han reiser hammeren til slag. På Island er for eksempel mange landemerker og navn oppkalt etter ham. Lenge etter kristningen kaller folk i Norden fortatt på ham. Kulturmarxister påstår at han er en crossdresser eller at gudene har noe med transhumanisme å gjøre, på grunn av fortellingene hvor de bruker dyrehuder til å skifte form og fortellingen hvor Tor henter hammeren tilbake. Dette er ulogisk. Noen har også sagt at Tor er halvt jotun, men han er sønn av Odin og Jord. Jord er en gudinne (åsynje), ifølge den poetiske Edda (Gylvaginning). Med dette visste virkelig de anti-hvite kulturmarxistene og selverklært apostlene av politisk korrekthet hva de gjorde med sin undergraving av vår kultur.

Loke. Illustrasjon fra Snorres Edda.

Loke er den listige. Han er sønn av Lauvøy og jotnen Fårbaute og er derfor av jotunslekt. Hvis noen er symbol for falskhet, forræderi og bedrageri er det Loke. Man kan tenke seg at alle i parlamentet tilber Loke og gjør som ham. Det verste er at disse menneskene er ansvarlige for fremtiden til våre nasjoner.

Til slutt må amatørene hos Asatru assembly på Island nevnes. Det er opplagt, uavhengig av ytringer fra yppersteprest (Allsherjargoði) Hilmar Örn Hilmarsson, at forsamlingen ikke er politisk og ikke tar del i politiske aktiviteter, men han og flere «prester» (Goðar) virker å være veldig venstrevridde og politisk korrekte. De snakker om den gamle åsatroen fra sitt eget perspektiv, at den er for alle, giftemål for homoer, snakker om gudene som crossdressere og flerkulturelle. Til syvende og sist er de da bare tilbedere av den onde Loke. Hva de driver med er fullstendig nonsens da det er klart som dagen hvor gudene står: Æsene bor i Åsgard og jotnene i Jotunheim. Det hevdes ikke at Åsgard hadde «åpnet» grensene for jotner, svartalver osv. Da ville Tor og Heimdal mistet jobbene sine som beskyttere av Åsgard og Midgard, og Odin ville stoppet med å samle einherjar til Ragnarok. Slikt barnslig venstrevriddhet skulle blitt fordømt i en religiøs organisasjon som Asatru assembly. Én ting er klart, og det er at medlemmene viser sin politiske agenda i ord og handling og forvrenger den nordiske hedendommen fullstendig med sine innfall. Det er også mulig at forsamlingen er mellom hammeren og ambolten hva gjelder den politiske korrekthetens sendebud, på samme måte som kirken på Island fikk gjennomgå.

Troen på gudene er naturlig. Selvfølgelig har mye gått tapt på grunn av kristen forfølgelse i oldtiden, men det er nok deler for å se det fullstendige bildet at de nordiske gudene er soleklare symboler for det nordiske folket på den tiden. Det er ikke hatefullt å si at de nordiske gudene er de nordiske folkenes arv. Med disse ordene vil vi si at globalister vil undergrave alt som er nasjonalt og folks arv, ikke bare på Island, de nordiske landene og i Europa, men over hele jorden hvor denne grådige blekkspruten finner muligheter til å knekke én etter en nasjon under sin vilje. Den nordiske motstandsbevegelsen støtter religionsfrihet hvor det ikke skader eller undergraver vårt folk. Med denne artikkelen vil vi belyse saken at nordisk religion er en del av vår felles kultur og historie i de nordiske landene. Å kjenne historien gir oss dypere forståelse for hvor vårt folk kom fra, hvem vi er i dag og hvor vi går i fremtiden slik at vår arv aldri går tapt.

Nordiske folk, beskytt vår arv. La ikke politisk korrekthet hjernevaske oss. Den nordiske motstandsbevegelsen beskytter vår arv, kultur og språk i alle de nordiske land. Gå med oss, støtt oss for å beskytte vår felles kultur.

/Ríkharður Magnússon – Island

Først publisert på Nordurvigi.net

Den nordiske motstandsbevegelsens flagg.