Hjem Verdensanskuelse Kulturmarxisme Nordisk homolobby, Axel Axgil og koblinger til pedofili

Nordisk homolobby, Axel Axgil og koblinger til pedofili

HOMOLOBBYEN Homobevegelsen anklages ofte for å ha koblinger til pedofili, men stemmer dette egentlig? Frihetskamp retter søkelyset på den nordiske homobevegelsens grunnlegger, Axel Axgil.

Axel Axgil. Foto: Twitter.

Danske Axel Axgil (3. april 1916 – 29. oktober 2011) beskrives gjerne av både løgnpressen og homolobbyen som en pioner innen den nordiske og europeiske LHBT-bevegelsen. Homomagasinet QX omtalte han blant annet som «den moderne skandinaviske homobevegelsens grand old man», og i anledning Axgils død i 2011 uttalte den norske homo-aktivisten Karen-Christine «Kim» Friele at Axgil var en nøkkelbrikke i den norske homokampen.

Axel Axgil hyllet av homolobbyen selv den dag i dag. Foto: Orf3usCC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Axgil startet å bygge opp homolobbyen kort tid etter andre verdenskrigs slutt, og i 1948 var han en av grunnleggerne av Forbundet af 1948, senere LBL og er i dag kjent som LHBT Danmark. Samme år ble en underavdeling opprettet i Sverige, under navnet RFSL. Noen år senere i Norge, under navnet Det norske forbundet av 1948 (DNF-48). Denne organisasjonen er forløperen til dagens Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

Axel og hans partner Eigil har begge sonet fengselsstraffer for sex med mindreårige gutter. Foto: Twitter.

Axgil tilhørte den mer radikale fløyen av homobevegelsen og i homomagasiner han stod bak, viste man gjerne frem vulgært seksuelt innhold, noe han fikk kritikk for av de som ønsket at bevegelsen skulle ha en finere fasade. Axgil var også sentral i å få lansert og publisert homomagasiner i andre nordiske land.

Koblinger til pedofili

Noe som ikke like ofte nevnes, er Axel Axgils lefling med pedofili og arbeide for pedofile. Axgil ble på 50-tallet dømt for sex med mindreårige gutter. Hans partner, Eigil Axgil ble også dømt for sex med mindreårige. Begge måtte sone i fengsel for sine forbrytelser.

Organisasjonens kobling til pedofili, er også dokumenterte. Helt frem til 90-tallet var organisasjonen Pædofiligruppen en underorganisasjon av foreningen, som da hadde endret navn til Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL). Flere lesbiske i LBL ønsket senere å fjerne pedofilgruppen fra deres organisasjon, og i solidaritet gikk derfor Axgil selv med i Pædofilgruppen og henviste til at han ønsket en «bredere seksuell frigjøring». Dette var i 1984.

To år senere ble det avholdt en pedofilkonferanse i København, som ifølge arrangøren Peter Schmidt, resulterte i «verdens første interkontinentale pedofilorganisasjon». På denne konferansen deltok pedofile fra Australia, Norge, USA, Sveits og Sverige. De svenske representantene kom fra Pedofile arbetsgruppen, som på denne tiden var en underavdeling til RFSL.

Også i Norge eksisterte det en underavdeling kalt Pedofil arbeidsgruppe. Leser man første utgave av bladet Fritt Fram, utgitt av Det norske forbundet av 1948, så har bladets ansvarlige redaktør forfattet en artikkel hvor hovedbudskapet er at seksuell lavalder burde avskaffes. Artikkelen avsluttes med informasjon og kontaktinformasjon til en organisasjon kalt om Pedofil arbeidsgruppe, antageligvis en underorganisasjon som i Sverige og Danmark.

Det danske nettmagasinet proud.dk skrev følgende om Axgil ved hans død: «Frem til sin død mente ikonet, at man bør kjempe for homoseksuelle pedofiles rettigheter.»

Karen-Christine «Kim» Friele. Foto: JarvinCC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Norsk «homodronning» tok pedofile i forsvar

I et innlegg publisert i Bergensavisa (BA) i 2009, så kobler forfatter Nina Karin Monsen homoaktivisten Karen-Christine «Kim» Friele til pedofile. Friele var leder for DNF-48 i perioden 1966–1971, og var generalsekretær frem til 1989.

Monsen siterer medlemsbladet til Pedofil arbeidsgruppe, hvor det fremkommer at Friele på et møte skal ha uttalt at «Pedofile må vise stolthet for sine følelser! La dere ikke kue!» – til applaus fra salen.

Statsstøttet dekadanse

Da den norske utgaven av boken «Sexguide for homser» ble publisert, var det den tidligere lederen av organisasjonen, Jon Reidar Øyan, som var redaktør. I boken oppfordres det blant annet til å ha sex utenfor parforhold, samt gjerne med «unge gutter». Boken ble også støttet av Helseutvalget for homofile. Øyan inngår i dag i styret til Arbeiderpartiets Homonettverket.

Da en talskvinne for Skeiv Ungdom ble intervjuet for noen år siden, om man måtte være homoseksuell for å kunne delta på deres sommer-arrangement, svarte hun:

– Nei, alle som bryter vedtatte normer for seksuelt samliv, var velkomne!

Kilder:
Politikere overså detalje: Axel Axgil var medlem af pædofiligruppe
Axel Axgil – Wikipedia
En homoforkjemper er død
Koblet Friele til pedofili