Hjem Nyheter Norge Nordmenn diskrimineres på arbeidsmarkedet

Nordmenn diskrimineres på arbeidsmarkedet

NORGE Etnisk kvotering i arbeidsmarkedet setter nordmenn bakerst i køen.

Illustrasjonsbilde.

En av de mest fremtredende konspirasjonsteoriene de siste årene har fokusert på det man hevder er noe som kan betegnes som “institusjonell rasisme”, en vag og udefinerbart kategori som mangler alle vitenskapens kjennetegn, herunder empirisk belegg. Til tross for Erna Solbergs offentlig antakelse om dets eksistens også her i landet, er det kun noen få, snevre områder man har pekt på hvor dette faktisk skulle ha eksistens. Et av disse er fremmedkulturelle og problemene de angivelig skal møte i en jobbsøkerprosess, problemer som manifesterer seg utelukkende fordi jobbsøkeren har en annen hudfarge eller kultur. Påstanden er nå forsket på, og funnet falsk. Til alt overmål fant man at disse ble positivt diskriminert, på bekostning av nordmenn, hvor det forelå like vilkår.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som siden 2019 har gjennomført et prosjekt med å sammenligne resultatet av anonymiserte og ikke-anonymiserte jobbsøknader, hvor resultatet nå foreligger – et resultat som viser at nordmenn i langt mindre grad blir ansatt hvor det ikke er benyttet anonymiserte søknader. Der potensielle arbeidsgivere har tilgang til arbeidssøkerens navn og opphav ble innvandrere i langt større grad ansatt, på bekostning av nordmenn. Man skulle tro at forskningsresultatet utløste jubel blant de som hevder å jobbe mot det de anser som diskriminering, men så er det ikke. “Ikke det resultatet vi hadde håpet på” var reaksjonen til kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup. At innvandrere ikke blir diskriminert ved en ansettelsesprosess når søknadene ikke er anonymisert er altså en nedslående kjensgjerning ifølge ministeren, noe som da skulle tilsi at det egentlig ikke er diskriminering denne vil til livs, og vi kan bare spekulere i hvorfor man ønsket et annet resultat.

Forskningen samsvarer også med annet materiale. Telemarksforskning har sett på sysselsettingsstatistikk og funnet at til tross for innbilt diskriminering så er innvandrere faktisk i flertall av sysselsatte i 20% av norske kommuner! “I 74 av de 365 norske kommunene er det prosentvis flere innvandrere enn norskfødde som er i jobb” uttaler seniorforsker Knut S. Vareide i Telemarksforsking. 

Man må da konkludere med at premisset for disse mytene om at innvandrere blir diskriminert på arbeidsmarkedet er ønsketenkning og empiri basert på anekdoter, konfrontert med vitenskapelige metoder og realiteten kollapser de og faller til bakken. 

Les også:
TV-selskapet Sky vil presse ut hvite gjennom etnisk kvotering
National Justice: Lekket dokument fra Shell Oil oppmuntrer til anti-hvit diskriminering Coca Colas krav til hvite ansatte: «Vær mindre hvite!»