Hjem Nyheter Norge Nordmenn tviler på regimets forsvarsevne

Nordmenn tviler på regimets forsvarsevne

KRIG En spørreundersøkelse av Opinion viser at mange nordmenn bekymrer seg over krig, samtidig som en stor andel tviler på Norges forsvarsevne.

Illustrasjonsfoto, bilde på stridsvogn. Foto: Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps, Public domain, via Wikimedia Commons

En spørreundersøkelse nylig sluppet av Opinion undersøker blant annet nordmenns bekymringer rundt tredje verdenskrig og Norges forsvarsevne. Tallene viser at mange nordmenn er bekymret for krig i deres levetid og at en betydelig andel ikke er særlig overbeviste rundt Norges forsvarsevne.

Når det kommer til frykt for krig svarer omtrent tre av ti (29 prosent) at de tror det er stor fare for tredje verdenskrig i deres levetid. 42 prosent mener det er liten sjans, 27 prosent svarer verken eller, og resten vet ikke.

Undersøkelsen ser også på nordmenns frykt for atomkrig. Her svarer én av åtte (13 prosent) at de tror på atomkrig i sin levetid. 64 prosent tror det er lite fare for atomkrig, mens 20 prosent mener verken eller, og 4 prosent vet ikke. Seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion sier følgende om tallene:

– En betydelig andel nordmenn tror vi blir vitne til tredje verdenskrig og én av åtte tror på atomkrig i sin levetid. Krig bekymrer mange nå, selv om de fleste håper på det beste, sier Nora.

Nora forteller også at bekymringene for tredje verdenskrig er større blant de yngre og at vi må helt opp i aldersgruppen over 50 år før flertallet sier de ikke er bekymret for verdenskrig i sin livstid.

Forsvarsevne og opprustning.

I undersøkelsen blir de også spurt om deres tillit til Norges forsvarsevne ved et millitært angrep på Norge av et annet land. Her viser det seg at langt under halvparten (39 prosent) har troen på Norges forsvarsevne, mens over halvparten (52 prosent) svarer at de ikke har troen, resten vet ikke. Undersøkelsen viser også til at velgergruppen med mest tillit til forsvarsevnen er Arbeiderpartiets velgere (51 prosent), og i alle andre partier enn Ap og SV er det en betydelig majoritet som ikke har tillit til Norges forsvarsevne.

– Dersom forsvarsministeren mener det samme som Senterpartiets velgere, skal han statistisk sett ha mistillit til vår forsvarsevne, sier Clausen.

Det opplyses også at befolkningen er mer optimistisk når det kommer til NATO; her svarer nemlig 79 prosent at de stoler på at NATO vil garantere Norges sikkerhet ved et eventuelt angrep på Norge. 14 prosent svarer nei og resten vet ikke.

Forenlig med troen på forsvarsevnen mener hele 70 prosent at Norge bør ruste opp og investere mer i eget forsvar. Clausen har følgende å fortelle om dette:

– Uansett partitilhørighet mener et flertall av velgerne at det må investeres mer i forsvaret og rustes opp. Norge preges nå av noe så sjeldent som en tverrpolitisk vilje til opprustning.