Hjem Nyheter Norge Norge skal motta 1000 personer fra Syria neste år

Norge skal motta 1000 personer fra Syria neste år

MASSEINNVANDRING: Regjeringen vil at Norge skal ta imot 1000 personer fra Syria neste år, og bevilger ekstra penger over statsbudsjettet til disse.

2013-02-20T064422Z_01_PXP17_RTRIDSP_3_SYRIA-CRISIS-DAMASCUS_image-460x337_ny

Regjeringen vil at Norge skal ta imot 1000 personer fra Syria neste år. Som i år vil regjeringen også neste år at Norge tar imot en tilleggskvote på 500 personer fra Syria. I tillegg skal 500 plasser i den ordinære kvoten for overføringsflyktninger reserveres til personer fra Syria.

Av en pressemelding fra Justisdepartementet fremgår det at personer fra Syria kan trenge ekstra helsemessig oppfølging:

[F]lyktninger fra Syria kan ha større helseutfordringer og mer behov for oppfølging enn andre flyktninger. Regjeringen har derfor foreslått at det legges til grunn i budsjettet at en større andel av flyktninger fra Syria vil ha alvorlige funksjonshemminger og/eller atferdsvansker, og derfor vil kunne utløse høyere tilskudd ved bosetting.

Regjeringen ser det dessuten som nødvendig at Politiets utlendingsenhet (PU) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bistår i å velge ut personer fra Syria som skal komme til Norge. Dette for «å minimere risikoen for å bosette personer som har begått handlinger som medfører at de skal ekskluderes fra flyktningstatus eller kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i Norge». Regjeringen vil i den sammenheng bevilge ekstra midler til PU og PST, i tillegg til ekstra midler beregnet på helseutfordringene.

Regjeringen vil bevilge 106,7 millioner kroner over Barne-, inkludering- og likestillingsdepartementets budsjett og 16,4 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til de 1000 personene som skal komme fra Syria neste år.

Kilde:
Vil ta i mot 1 000 flyktninger fra Syria