Hjem Nyheter Norge Norske myndigheter bruker bistandspenger for å få tilgang til politikere i USA

Norske myndigheter bruker bistandspenger for å få tilgang til politikere i USA

NORGE/USA: Verdens rikeste universitet er blant flere amerikanske institusjoner som mottar norsk u-hjelp. Norske bistandmidler fungerer som inngangspenger til amerikanske politikere og eksperter.

Mottar norske bistandspenger: Harvard University
Mottar norske bistandspenger: Harvard University

Omtrent en kvart milliard kroner (263 millioner i 2014) fra det norske bistandsbudsjettet går hvert år til tenketanker, forskningsinstitusjoner og universiteter – i USA. Verdens rikeste universitet, ifølge TV2, Harvard University i Boston, mottok i fjor 2,6 millioner kroner i u-hjelp fra Norge.

En intern rapport fra Utenriksdepartementet hevder at bruken av bistandsmidler i USA gir norske myndigheter bedre adgang til topp-politikere i Washington. I rapporten står det:

UD finansiering gir norske statsråder, parlamentarikere og andre myndighetspersoner adgang til utenrikspolitiske eksperter, spesielt i Washington, som ellers hadde vært vanskelig å få i tale. Finansieringen av tankesmier gir, i noen tilfeller, også bedre adgang til kongressen og administrasjonen i Washington.

Den organisasjonen som får desidert mest penger fra det norske bistandsbudsjettet, er Clinton-familiens The Clinton Foundation. Denne organisasjonen besøkes ofte av kongefamilien og norske politikere. Utenriksminister Børge Brende holdt i juni et foredrag hos en annen mottager av norsk bistand, Brookings Institution.

Kilde:
Norge gir «u-hjelp» til USA