Hjem Nasjonal kamp NRK med absurd hetsartikkel om Motstandsbevegelsen

NRK med absurd hetsartikkel om Motstandsbevegelsen

LØGNPRESSEN Løgnerne i NRK forsøker å knytte en seriekriminell rusmisbruker, som forskanset seg i en leilighet i Asker, til Motstandsbevegelsen. Dette til tross for at de selv erkjenner at han ikke er medlem.

Det var natt til torsdag at hendelsen fant sted. Mannen, som oppgis å være i slutten av 20-årene, ble forsøkt stoppet i en politikontroll i Drammen, men stakk fra stedet. En politijakt ble innledet og mannen forskanset seg i sin leilighet på Billingstad i Asker, hvor han truet med å skyte politiet dersom de kom inn.

Etter en lengre politiaksjon ble konflikten løst, og mannen kom frivillig ut. Han er nå varetektsfengslet i fire uker, siktet for blant annet trusler mot politiet og kjøring i ruspåvirket tilstand. I rettskjennelsen kan man blant annet lese:

Etter rettens vurdering er det en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede på nytt vil begå lignende forhold som det han er siktet for, dersom han løslates. Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede er straffet en rekke ganger tidligere, gjentatte ganger for brudd på våpenloven og for ruslovbrudd. Han er også tidligere dømt for trusler, vold og ran. Siktede synes nå å være inne i en fase der han har altfor liten evne til å avstå fra å begå til dels svært alvorlig kriminalitet.

Denne hendelsen og denne mannen er det altså at NRK-journalistene Ståle Hansen, Christine Svendsen, Øyvind Bye Skille og Olav Døvik forsøker å benytte for å sverte Motstandsbevegelsen.

 

FRA VENSTRE: Olav Døvik, Christine Svendsen, Øyvind Bye Skille og Ståle Hansen

I artikkelen «Fant brannbombe i leiligheten til høyreekstremist» hevder de nemlig at de gjennom «uavhengige kilder» har fått opplyst at mannen er tilknyttet Den nordiske motstandsbevegelsen. Senere i artikkelen avkrefter de dog sin egen påstand, og skriver at han ikke er medlem, men kun har delt ut organisasjonens propaganda.

Selv om NRK altså selv erkjenner at Motstandsbevegelsen ikke har noen form for tilknytning til saken, føler de det likevel det er relevant å ta med et sitat fra PST-sjef Benedicte Bjørnland, om at PST frykter Motstandsbevegelsen kan begå voldelige aksjoner, og at de ikke ønsker at noen med en «voldelig ideologi» skal ha våpen.

Avslutningsvis omtaler NRK en «brannbombe» som ble beslaglagt inne i mannens leilighet, og spør politiet om han kan ha hatt planer om å bruke denne i en «planlagt aksjon», og forsøker dermed insinuere at mannen kanskje gikk med planer om å bedrive politisk terror. Det ledende spørsmålet blir derimot raskt avkreftet av politiet.

– Det var snakk om et glass med bensin og filler som lunte, som han planla å kaste mot politiet hvis de kom inn. Vi kobler det ikke til bruk andre steder, forteller politioverbetjent Steinar Slotte til NRK.

NRK-journalistenes eneste bevis for en kobling mellom hendelsen og denne mannen er altså at «uavhengige kilder» påstår at han har delt ut organisasjonens flyveblader. Flyveblader som hvem som helst kan kjøpe fra organisasjonens nettbutikk, eller laste ned og printe ut selv.

For ordens skyld kan vi informere om at vi har vært i kontakt med Tommy Nyberg, sjef over Rede 1, som avkrefter at mannen er medlem.

– Vet ikke hvem han er, men han er definitivt ikke medlem hos oss. Har han delt ut våre flyveblader, så har han bestilt de fra nettsiden eller printet de ut selv, forteller Nyberg til Frihetskamp.

NRK-journalistene som hetser

Bak artikkelen står samme NRK-journalister som gjennomførte en lengre hetskampanje mot Motstandsbevegelsen i april. For å se Motstandsbevegelsens reaksjon på denne hetskampanjen, vil vi anbefale filmen «Motstandsbevegelsen gir løgnpressen svar på tiltale!». I videoen kan man også se Haakon Forwald og Pär Öberg konfrontere NRK-journalistene Olav Døvik og Øyvind Bye Skille.

Se filmen nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=lHiDkkCBPBA