Hjem Nyheter Globalt Ny FN-rapport belyser jødisk terror i Palestina

Ny FN-rapport belyser jødisk terror i Palestina

PALESTINA I en rapport til FNs sikkerhetsråd skriver FNs generalsekretær António Guterres om «død og ødeleggelse» som israelerne sprer både i Gaza og på Vestbredden. Guterres appellerer nok en gang om en umiddelbar våpenhvile.

FNs generalsekretær António Guterres.
Foto: FN (CC BY-NC-SA 2.0)

Al-Jazeera har mottatt en forhåndskopi av en FN-rapport som skal legges fram for FNs sikkerhetsråd. Rapporten er signert av FNs generalsekretær António Guterres, som skriver om situasjonen både i Gaza og på Vestbredden.

Den femten sider lange rapporten oppsummeres av al-Jazeera med fire punkter:

  • Omfanget av militærkampanjen og «nivået av død og ødeleggelse i Gaza er uten sidestykke og uholdbart».
  • Guterres sier han er «forferdet» over at israelske luftangrep har rammet beskyttede personer, inkludert journalister og medisinsk personell, samt sivil infrastruktur, inkludert sykehus og FN-bygninger.
  • Israel fortsetter sin ulovlige bosettervirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Rapporten viser til 1 500 saker der israelske myndigheter ulovlig godkjente byggetillatelser på palestinsk land mellom september og desember i år.
  • FN-sjefen avslutter med nok en gang å be om en umiddelbar våpenhvile.

Siden Israel startet sin militære operasjon i Gaza, har Guterres jobbet hardt for å få til en våpenhvile, noe som har ført til at den sionistiske staten har krevd hans avgang. FNs sikkerhetsråd har imidlertid ikke klart å samle seg bak en resolusjon fordi USA konsekvent legger ned veto.

I forkant av den siste avstemningen om våpenhvile i Sikkerhetsrådet valgte Guterres å bruke artikkel 99 i FN-pakten, som gir generalsekretæren rett til formelt å advare Sikkerhetsrådet om en sak der han mener at en konflikt utvikler seg til en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Artikkel 99 brukes svært sjelden, men Guterres begrunnet beslutningen med at en våpenhvile i Gaza er nødvendig for å opprettholde fred over hele verden.

Avstemningen endte med at 13 av Sikkerhetsrådets 15 medlemsland stemte for våpenhvileresolusjonen, mens Storbritannia avsto fra å stemme og USA stemte imot, og dermed blokkerte forslaget.