Hjem Nyheter Globalt Ny forskning: Mobilstråling skader hukommelsen

Ny forskning: Mobilstråling skader hukommelsen

HELSE En ny undersøkelse gjennomført blant ungdommer i Sveits som bruker mobiltelefon viser at strålingen fra telefonene skader hukommelsen og de kognitive evnene. Dette bekrefter tidligere forskning om at mikrobølgestråling fra trådløs teknologi skader hukommelsen.

Den nye undersøkelsen som ble publisert den 23. juli 2018 er en oppfølgning av en tidligere studie fra 2015. Studien omfatter 670 ungdommer i alderen 12–17 år.

Studien viser at kumulativ eksponering for mobiltelefoner skader hukommelsen spesielt når det gjelder evnen til å gjenkjenne objekter, mønstre og former. Denne hukommelsesfunksjonen finnes hovedsakelig i den høyre hjernehalvdelen. Forskerne rapporterer at de så en sammenheng mellom ungdommers bruk av mobiltelefon og skadet hukommelsesfunksjon, men sammenhengen var sterkere hos de som brukte telefonen på akkurat den høyre siden.

Den svenske strålingsbeskyttelsesstiftelsen har samlet sammen tidligere forskning som viser negative effekter på hukommelse og innlæring etter eksponering for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi og magnetfelt med lav frekvens. Listen omfatter 41 studier som alle viser negativ påvirkning.

En forskningsstudie publisert tidligere i år viste at rotter som eksponeres for WiFi-liknende stråling på 2,45 GHz får forandret adferd og økte forekomster av markør for celledød i hjernen (caspase 3) samt oksidativt stress. Frekvensen 2,45 GHz ga større skadelig effekt på hjernen enn GSM 1800 (1,8 GHz) og GSM 900 (900 MHz). Rottene ble eksponert i 4 timer om dagen i 45 dager.

Ifølge forskerne viser studien klart at WiFi-stråling fører til skadelige effekter på hjernen som resulterer i nedsatt læringsevne og hukommelse samt forandret, angstliknende adferd.