Hjem Nyheter Norden Ny liste med «utsatte områder» i Sverige

Ny liste med «utsatte områder» i Sverige

SVERIGE Det svenske politiet har oppdatert listen over områder som er spesielt utsatt for innvandringskriminalitet. Fire nye områder legges til listen, mens seks fjernes.

Flyfoto av Rinkeby, Sverige. Foto: Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mens befolkningsutvekslingen i Sverige pågår i høyt tempo, kommer politiet med en påstand på sine nettsider om at listen over «utsatte områder» minker. Disse områdene er delt inn i tre ulike kategorier: Utsatte områder, risikoområder og spesielt utsatte områder.

En ting alle disse områdene «tilfeldigvis» har til felles er det høye antallet ikke-europeiske innvandrere som bor der. Politiet nevner imidlertid ikke dette, i stedet beskriver de områdene som «geografisk avgrensede steder med lav sosioøkonomisk status og hvor de kriminelle har innvirkning på lokalsamfunnet». Det hevdes også at relativt få i disse innvandrerområdene begår kriminalitet:

De personene som begår kriminalitet og er involvert i kriminelle nettverk utgjør en svært liten del av befolkningen i de utsatte områdene. Men selv om de er få, har de stor innvirkning på områdene.

I følge politirapporten er listen over problemområder blitt kortet ned ettersom 4 områder riktignok er lagt til, men samtidig er seks fjernet fra listen. I kategorien «spesielt utsatte områder» ligger de nesten internasjonalt kjente Rinkeby, Rosengård og Husby. Totalt mener man at det er 59 innvandrerområder hvor det er store problemer med vold og kriminalitet.

(Nordfront)