Hjem Nyheter Europa Ny propagandistisk rapport tar pulsen på «høyreekstremisme» i Europa

Ny propagandistisk rapport tar pulsen på «høyreekstremisme» i Europa

«HØYREEKSTREMISME» I en rapport skrevet av tre propagandaorganisasjoner i tre land analyseres «høyreekstremismens» og «hatets» utvikling i Europa under koronapandemien.

Rapporten «State of hate: Far-right extremism in Europe 2021» er utarbeidet av propagandaorganisasjoner i tre land: britiske Hope not hate, tyske Amadeu Antonio Stiftung og svenske Expo. Den oppgis bygge på en europeisk spørreundersøkelse med 12 000 repondenter i åtte europeiske land.

Blant annet har 12 000 personer i åtte land (Sverige, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Ungarn) svart på spørsmål, hvorav 1 010 svensker. Studien tar på seg oppgaven å undersøke «høyreekstremismen» i Europa under koronapandemien.

Innledningsvis konstateres det at «høyreekstremismen i Europa blir mer og mer nasjonsoverskridende» samt at den utgjør en «post-organisatorisk trussel». «Den ytterste høyresiden» forklares å i hovedsak være oppbygd som «et nettverk av løst organiserte grupper». Disse gruppenes fremste formål skal være «å oppmuntre individer til voldshandlinger, å bygge nettverk og dele kunnskap snarer enn å formelt planlegge angrep».

Høyreekstremismens organisering

Eksempler på organisasjoner i Europa som i dag tilhører høyreekstremismen erklæres innledningsvis å være Sverigedemokratene, Vox i Spania, Lega i Italia og AFD i Tyskland.

En nærmere granskning av organisasjoner i Sverige senere i rapporten opplyser at man blant «høyreekstreme» foruten «Sverigedemokratene – radikal høyre» også bør regne «Den nordiske motstandsbevegelsen – nynazisme», «Det frie Sverige – hvit overmakt» og «Alternativ for Sverige – etnonasjonalisme på ytterste høyrekant».

De fem mest innflytelsesrike «høyreekstreme» individene på sosiale meder i Sverige erklæres som: 1) Den Arga Blatten (Vedad Odebasic); 2) Jimmy Åkesson; 3) The Golden One (Marcus Follin); 4) Katarina Janouch; 5) Henrik Palmgren.

Henrik Palmgren fra Red Ice Radio plasseres ifølge rapporten på femteplass over «mest høyreekstreme» på sosiale medier i Sverige.

Men her finnes det, menes det, også en rekke navnløse løsere transnasjonale bevegelser som ikke har noe formelt samarbeid. Forfatterne forferdes over at uttrykk for «europeisk ekstremisme» i form av «konspirasjonsteorier, fremmedfiendtlighet og anti-etablissementsbevegelser har vokst under koronapandemien».

Men utviklingen har gått til forskjellige sider i forskjellige land, konstateres det. «Da koronapandemien skylte inn over Europa blomstret visse radikale høyregrupperinger mens andre strandet», kommenterer Nick Lowles, administrerende direktør for Hope not hate, i en pressemelding.

I rapporten hevdes det at i Sverige har «høyreekstremismens miljøer» – i likhet med resten av samfunnet – «krympet i takt med koronavirusets spredning». Arrangementer avlyses, utsettes, gjennomføres på en annen måte eller i redusert format. Videre oppgis covid-19 i Sverige å ha forårsaket en sprekk i «den høyreekstreme leiren» mellom de som kritiserer myndigheter for å ta for slappe tiltak og de som hevder det motsatte.

Hatets internasjonalisering og syndebukker

En generell utvikling som forfatterne av studien ser som veldig urovekkende er at høyreekstreme i dag i høyere utstrekning enn tidligere samarbeider over landegrensene. «Hatideologier er internasjonalisert som aldri før», konstateres Lowles i sin pressemelding.

Forfatterne kommer med en advarsel: For å «forstå faren som hatets og ødeleggelsens politikk utgjør» må vi «tenke forbi politiske partier, formelle organisasjoner og nasjonsgrenser». Mangelen på høyreekstreme med «en samlet respons» på covid-19 har ifølge studien ført til et behov av å skape «felles syndebukker».

Her løftes frem alle «hånende og rasistiske kommenterer i høyreekstreme forum» i mars 2020 da offisiell statistikk viste at dødeligheten med covid-19 i Sverige var spesielt stor blant «svensksomaliere». I takt med at «høyreekstreme» meninger har vunnet terreng i Europa under pandemien skal grupper med andelen individer

  • som har negative følelser mot muslimer
  • er generelt «fremmedfiendtlige»
  • har et negativt syn på romfolk

ha økt drastisk. «Den voksende rasenasjonalismen følger den fortsatt økende ekstremhøyreterrorismen», konstatere Lowles i pressemeldingen.

Konspirasjonsteorier oppgis i rapporten å ha frodet seg blant «høyreekstreme» under pandemien. Den vanligste skal ha vært av typen «pandemien er en bløff». Lowles fremholder at antisemittismen har frodet seg i mange av disse konspirasjonsteoriene: «På et europeisk nivå er det tydelig at konspirasjonsteorier, flere med antisemittiske røtter, har økt i popularitet».

Les også:
Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?