Hjem Nyheter Globalt Ny rapport dissekerer George Soros sin globale maktposisjon

Ny rapport dissekerer George Soros sin globale maktposisjon

JØDISK MAKT «Mannen bak forhenget» – jøden George Soros – har bygget opp et globalt nettverk av innflytelse som han i stor grad kontrollerer verdensutviklingen gjennom. En ny publikasjon beskriver de underliggende mekanismene for denne maktutøvelsen.

Den jødiske multimilliarderen George Soros
Den jødiske multimilliardæren George Soros (Skjermbilde BBC News).

En ny rapport fra det USA-baserte mediet Newsbusters skildrer et stort nettverk av medier og aktivistorganisasjoner finansiert med millioner av dollar årlig, av den jødiske megamilliardæren George Soros (opprinnelig navn György Schwartz). Den jødiske magnatens omfattende globale innflytelse og manipulasjon er velkjent, og Soros har selv skrytt rått av dette ved utallige anledninger. Det siste året har han fremfor alt lagt vekt på sin iver i Ukrainakonflikten. For ni år siden skrøt han åpent av rollen sin som pådriver for det amerikansk-orkestrerte Maidankuppet i Kiev tilbake i 2014, og sa:

Jeg la et grunnlag i Ukraina før landet ble uavhengig av Russland. Og det grunnlaget har stått siden. Og det har spilt en viktig rolle i hendelsene nå.

I et New York Times-intervju fra oktober 2019 forklarte Soros:

Historiens bue følger ikke sin egen kurs – den må bøyes.

Og ifølge Soros er han selv den som er (mest) «involvert i å prøve å bøye det riktig».

Propagandamaskineri som korrumperer media

Newsbuster-rapporten identifiserer hundrevis av medier og «humanitære organisasjoner for sosial rettferdighet» som Soros finansierer på årlig basis – og konkluderer med at donasjonene hans gir ham mulighet til å «utøve massiv makt over informasjon i internasjonal politikk» og tillate ham å «forme den offentlige opinionen på praktisk talt alle kontinenter og på mange språk.»

Newsbusters viser «Project Syndicate» som den største og mest betydningsfulle propagandaplattformen som er finansiert av jøden Soros. Den markedsfører seg selv som en «world opinion site» og har et «globalt publikum» som inkluderer «fremtredende politikere, beslutningstakere, forskere, næringslivsledere og samfunnsaktivister fra seks kontinenter og over 140 statsoverhoder». Mellom 2016 og 2020 finansierte Soros plattformen med minst 1,5 millioner dollar – penger som gikk til promotering av bl.a.

  • abort
  • globale klimastopp
  • kritikk av Israels politiske ledelse på den tiden

På listens første plass må Project Syndicate imidlertid gi litt plass til Poynter Institute, som Newsbusters tildeler epitetet «et globalt Soros-støttet sannhetsdepartement». Instituttet mottok 492 000 dollar i løpet av samme fireårsperiode. Disse pengene ble brukt til å finansiere Poynters International Fact-Checking Network, som samler 100 såkalte faktasjekkere. Nettverket inkluderer den kontroversielle PolitiFact og jobber aktivt med store sosiale medieplattformer for å «styrke virksomheten deres» – samtidig som alternative stemmer og meninger sensureres. Newsbusters hevder at disse initiativene faktisk tjener til å begrense meningsgangen i spørsmål knyttet til abort, transgenderisme og covid-19. Spørsmålet har blitt reist om hva en velstående person har å tjene på å pumpe enorme summer inn i prosjekter som dette. Svaret på det spørsmålet i denne artikkelen er at disse pengene styrker giveren, noe som på litt lengre sikt genererer stor økonomisk gevinst.

Det britiske-baserte prosjektet OpenDemocracy mottok 1 633 457 dollar for fireårsperioden 2016 til 2020. Nettstedet tiltrekker seg over 11 millioner besøk per år, publiserer på en rekke språk, og innholdet blir plukket opp av en rekke aviser og magasiner i mange land. Soros finansierer imidlertid ikke bare innholdsskapere. Stiftelsen hans støtter et bredt spekter av «social justice-aktivister» som ofte blir til «media og internett-influensere». For eksempel i juli 2021, lovet han 100 millioner dollar til å fremme saken til radikal feminisme over hele verden i løpet av de neste fem årene.

Organisasjonene som mottar støtte sikres god nyhetsdekning for sine arrangementer og for aktivitetene de arrangerer etter Soros sitt råd. Langs hele årsakskjeden påvirkes publikums holdning til problemstillingene som tas opp. Soros har eksplisitt uttalt at hans mål er å sikre at «flere kvinner, transpersoner og kjønnsdysforiske personer inntar ledende posisjoner innenfor politikk og administrasjon». De individuelle donasjonene fra den jødiske milliardæren, hans stiftelser og nettverk kan virke små, men det totale volumet av økonomisk støtte på tvers av hele nettverket, med sine nesten 300 organisasjoner, er svimlende stort.

Hvordan fungerer dette nettverket?

Newsbusters-rapporten inneholder mange eksempler på hvordan disse påståtte «uavhengige informasjonskildene» ikke bare publiserer artikler som gjenspeiler den amerikanske regjeringens linje, men også påvirker politikken så vel som uttalelser fra tjenestemenn i Det hvite hus. Og ifølge nettstedet bekrefter de ofte falsk informasjon. I midten av 2022 hevdet Biden-administrasjonen at til tross for to kvartaler på rad med negativ vekst – den tekniske definisjonen av en resesjon – var landet likevel ikke i en.

Denne kunngjøringen fulgte umiddelbart etter en Project Syndicate-artikkel av Harvard-økonomen Jeffrey Frankel, som hevdet at selv om offisielle estimater pekte på to fjerdedeler av negativ vekst, «betyr dette ikke nødvendigvis at USA har gått inn i en resesjon.» Så, dager etter at Det hvite hus nektet at USA var i resesjon, publiserte Soros-tilknyttede Politifact en «faktasjekk» som sa at Biden-administrasjonen, som hevdet, ikke hadde endret definisjonen av begrepet resesjon.

For sin rapport konsulterte Newsbusters Matt Palumbo, forfatter av 2022-boken «The Man Behind the Curtain: Inside the Secret Network of George Soros». Han uttaler at «en av de mest betydelige konsekvensene» av Soros’ finansiering og hans effektive kontroll over store medier er «et filter skapes der publikum ser verden». Det er ikke bare individuelle nyhetskanaler, men journalister hos svært innflytelsesrike vestlige nyhetskanaler – inkludert New York Times, Washington Post, CBS, CNN og ABC – som kontrolleres av pengene til den manipulerende jøden Soros.

De enorme beløpene fra Soros, som identifiseres i Newsbusters-rapporten støttet av Palumbo, hjelper til med å skjerme ham fra kritisk gransking av de etablerte mediehusene «fordi journalister ser på ham som en alliert, ikke et objekt for etterforskning».

Palumbo mener at denne innflytelsen betyr at Soros «kan skape hvilken som helst mening han vil om enhver sak» – inkludert fortellingen om at enhver kritikk av ham selv er antisemittisk. Enhver kritikk av Soros, ifølge denne logikken, hevder Palumbo, faller tilbake på kritikeren selv:

Hvis de noen gang dekker ham kritisk, blir disse kritikerne fremstilt som de virkelige skurkene nettopp på grunn av deres «negative holdning» … og siden denne holdningen er komfortabelt for venstresiden, treffer den rett hjem og media kjøper det.

Soros sitt siste prosjekt

I 2020 publiserte Project Syndicate en tekst av økonomen Mariana Mazzucato. Der argumenterer hun at om verdens befolkning ikke er forberedt på å akseptere «en grønn økonomisk transformasjon» som virkelig er revolusjonerende i sitt omfang, med enorme konsekvenser for menneskerettighetene og borgernes daglige liv, så er det nødvendig å innføre «globale klimalåser» – et helt nytt og uprøvd konsept i vitenskapen – for å motvirke global oppvarming. Noen regjeringers måte å håndtere covid-19-pandemien på sies det i artikkelen er for å demonstrere at slike tiltak er fullt mulig å iverksette. Mazzucato argumenterer:

Verden nærmer seg et vippepunkt når det gjelder klimaendringer, når sikring av sivilisasjonens fremtid vil kreve dramatiske inngrep. I nær fremtid kan verden kanskje måtte ty til nedstengninger igjen – denne gangen for å møte en klimakrise.

Slik skrev økonomen Mariana Mazzucato for tre år siden – hvis forskning er finansiert av ingen ringere enn jøden George Soros. Samme år fortalte denne Soros selv til den italienske avisen La Repubblica at covid-19-pandemien er «et revolusjonært stadium der mulighetene er mye større enn i normale tider», og at «det som er utenkelig i normale tider vil ikke bare blitt mulig, men faktisk realisert» fordi «folk er desorienterte og redde.»

I følge Newsbusters er det i skrivende stund uklart hvilken bevegelse Soros vil finansiere neste gang, hvilken katastrofe han vil utnytte – eller skape – for å fremme sine ideologiske og økonomiske interesser.

Først publisert på Nordfront.