Hjem Nyheter Norge Ny studie: Innvandrere opplever «diskriminering», «hat» og skyldpålegging for korona

Ny studie: Innvandrere opplever «diskriminering», «hat» og skyldpålegging for korona

STUDIE Ifølge en ny rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet opplever 47% av innvandrere diskriminering i hverdagen. 48% føler skyldpålegging for spredningen av covid-19.

Illustrasjonsbilde. Foto: Geir83 (CC BY-SA 4.0)/Taremu (CC BY-SA 3.0).

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har publisert en ny rapport om «tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering», også kalt «hverdagsintegrering», hos innvandrere. Undersøkelsen har blitt gjennomført av Fafo.

Det er utlendinger fra Eritrea, Etiopia, Pakistan, Polen og Somalia som har blitt spurt om sine «egne opplevelser av tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering» i Norge.

Ifølge studien ser innvandrere seg selv i liten grad som norske. Sine barn derimot ser de i større grad som norske. Ikke-hvite innvandrere opplever at andre ikke ser dem som norske, i motsetning til hva polakker opplever.

Innvandrere opplever lite tilhørighet til Norge, men enda mindre tilhørighet til sitt eget hjemland.

Ikke-hvite innvandrere er mer negative til homofiles rettigheter enn den øvrige befolkningen.

Innvandrere som ikke har fulltidsarbeid, høy utdanning eller gode norskkunnskaper føler seg mindre trygge på at de vil motta hjelp fra sitt nettverk.

Undersøkelsen fant at innvandrere er like delaktige i organisert og frivillig arbeid som den øvrige befolkningen, hvilket strider mot tidligere forskning. Ikke-hvite innvandrere oppgir at de har «andre sosiale forpliktelser» som gjør at de ikke kan delta mer i frivillig arbeid som de ønsker. Polakker opplever derimot problemer med språket.

Innvandrere opplever lavere tillit enn kontrollgruppen. Lavere tillit til nordmenn, andre innvandrere og naboer gis som eksempler. Innvandrere har videre lavere tillit til norske myndigheter, spesielt NAV og barnevernet. De har derimot tillit til at de vil få hjelp av norske myndigheter ved behov, bortsett fra ved opplevd diskriminering. Innvandrere som har bodd i Norge i lang tid har lavere tillit til norske myndigheter enn de som har bodd kort tid i landet.

47% av innvandrerne har opplevd diskriminering. 57% av somaliere har opplevd diskriminering det siste året. 43% av polakker rapporterer om det samme. I kontrollutvalget har 21% opplevd diskriminering det siste året. 54% som har opplevd diskriminering mener at det skyldes etnisitet; 35% tror det har å gjøre med hudfarge; 40% av somaliere og pakistanere mener at det har å gjøre med religion.

Studien fant at opplevelsen av diskriminering hos innvandrere øker med botid, språkkunnskaper og utdanning.

42% av somaliske innvandrere opplever «hatytringer», mot 15% i kontrollgruppen, 25% av polakker og 31% av innvandrere generelt. 48% opplever at innvandrere fikk skylden for spredningen av covid-19.

64% av innvandrerne er enige i at «Mine barn har de samme mulighetene som andre i det norske samfunnet» mot 75% av kontrollutvalget.

Hele rapporten kan leses her.