Hjem Nyheter Norden Ny studie: Stadig flere dansker vil forbli barnløse

Ny studie: Stadig flere dansker vil forbli barnløse

DANMARK De lave fødselstallene i Danmark kan kanskje forklares med at stadig flere menn og kvinner i landet ikke vil skaffe barn, noe som vises av en ny studie.

Alt flere menn og kvinner i Danmark ser dessverre frem til et liv uten barn. Dette viser en studie som Rockwool Fondens forskningsenhet og flere europeiske universitet står bak.

I studien fremgår det at fødselstallene er alvorlig synkende i Danmark, samt det øvrige Skandinavia. Den antyder også at det største problemet ikke er det faktum at kvinner føder færre barn senere i livet, men at stadig flere menn og kvinner velger å ikke skaffe seg barn i det hele tatt.

Det kan være flere årsaker til dette, påpeker Peter Fallesen, en av seniorforskerne ved Rockwool Fondens forskningsenhet og medforfatter til studien.

— Det kan bety at vi som samfunn i større grad har mistet lysten til å få barn. Derfor finnes det mange av oss som ikke ønsker barn i våres liv. Den andre siden kan være at man må ha noen å skaffe barn med, men vi vet, at vi i større grad lever alene, sier han til Ekstra Bladet.

Videre henviser han til at det kan finnes en sammenheng mellom den økonomiske situasjonen og antallet nyfødte. Ifølge Fallesen fødes det alltid færre barn under lavkonjunkturer.

Om folk bevisst velger å ikke skaffe barn, og i så tilfelle hvorfor, eller om det avhenger av dårlig fertilitet, er noe som et forskningsprosjekt håper å kunne finne svar på til høsten.

I undersøkelsen fremgår det at kvinner som er født i 1988 eller senere forventes å føde 1,82 barn mens kvinner født mellom 1978 og 1988 forventes å føde 1,92 barn.

Om denne prognosen holder kan 21 prosent av kvinnene, født i 1988 og fremover, være barnløse som 45-åringer mens tallet for generasjonen født ti år tidligere blir 17 prosent.

Befolkningssammensetningens utvikling skjer langsomt, men den kan på lang sikt innebære at det blir færre mennesker i arbeidsfør alder som skal forsørge en stadig større mengde pensjonister, mener Fallesen.

— Det kommer fremfor alt å påvirke samfunnsøkonomien, både med tanke på utgiftene til den aldrende befolkningen, men også for at det blir stadig færre som kan arbeide og finansiere velferdsstaten, sier han.

Det finnes generelt flere barnløse menn enn kvinner i Danmark.

Om forskningsenheten etterhvert kommer frem til at en folkefiendtlig politikk, familiefiendtlig propaganda, utrygghet i samfunnet grunnet masseinnvandring, gjeldslaveri, kjemikalier, osv., kan ha noe med de lave fødselstallene å gjøre, det gjenstår å se.

Les også:
– Vesten er ikke fertilitetsvennlig
Nordisk sædkvalitet den dårligste i Vesten
Synkende fødselsrate – også på landsbygda
Fødselsraten i fritt fall – «eksperter» jubler og vil ha økt innvandring
Bli mor tidlig, få flere barn og am – da reduseres risikoen for kreft