Hjem Nyheter Norden Ny svensk rapport om innvandrerkriminalitet

Ny svensk rapport om innvandrerkriminalitet

SVERIGE Sveriges kriminalitetsforebyggende råd, BRÅ, slipper en ny rapport om innvandreres overrepresentasjon innenfor kriminalitet, noe det har blitt holdt stilt om i flere år.

BRÅ har nå sluppet en ny rapport som bekrefter hva såkalte rasister og innvandringskritikere har sagt i årtier, nemlig at masseinnvandringen til Sverige fører til økt kriminalitet.

Rapporten viser klart og tydelig at innenlandsfødte personer med to innenlandsfødte foreldre nå offisielt utgjør en minoritet, 43 prosent, blant dem som mistenkes for forbrytelser. I stedet har nå utenlandsfødte personer og deres etterkommere kapret til seg en større andel av kriminaliteten. Innenlandsfødte med to innenlandsfødte foreldre utgjorde i 2018, på tross av innvandringspolitikken, 68 prosent av befolkningen ifølge rapporten. Forekomsten blant mistenkte ble sammenliknet under perioden 2017–2018.

Lite overraskende er det at de innvandrergruppene som har kommet fra Vest- og Sentral-Asia er overrepresentert innen kriminalitet. Det samme gjelder grupper med opprinnelse i Afrika. Disse gruppene har en 4–7 ganger høyere representasjon enn svensker når det gjelder å bli mistenkt for forbrytelser. Noe som ser ut til å være et mønster er også at andre­generasjons­innvandrere er mer kriminelle enn første­generasjons­innvandrere.

Innenlandsfødte personer med to innenlandsfødte foreldre forekommer med en frekvens på tre prosent blant mistenkte for forbrytelser. Utenlandsfødte vestasiater forekommer med en frekvens på cirka 12 prosent, mens over 20 prosent av innenlandsfødte som stammer fra sydlige og vestlige Afrika mistenkes for forbrytelser under perioden undersøkelsen gjelder.

Bland seksualforbrytere er de utenlandsfødte og deres etterkommere også grovt overrepresenterte. Innenlandsfødte med en utenlandsfødt forelder er overrepresenterte med en faktor på 1,8, mens de utenlandsfødte og innenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre er overrepresenterte med faktoren 2,9.

Les også:
Innvandrere topper svensk statistikk over seksualforbrytelser
Innvandringsstatistikk fra Sverige