Hjem Nyheter Nya Dagbladet stiller spørsmål ved om AfS egentlig er et alternativ for...

Nya Dagbladet stiller spørsmål ved om AfS egentlig er et alternativ for Sverige

SVERIGE Nya Dagbladets redaktør skriver i en analyse at svenske nasjonalister ikke bør stemme på Alternativ för Sverige før partiet har avklart sitt standpunkt i flere saker. I stedet tar han til orde for å stemme på Den nordiske motstandsbevegelsen, som er tydelig på disse spørsmålene.

Gustav Kasselstrand, partileder for Alternativ för Sverige. Foto: Carl RidderstråleCC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

I forkant av det svenske EU-valget i 2019 oppfordret Nya Dagbladet svenske nasjonalister til å stemme på partiet Alternativet för Sverige (AfS), fremfor Sverigedemokraterna (SD). Men i forkant av årets riksdagsvalg skriver avisens redaktør Per Nordin at AfS må tydeliggjøre flere saker dersom partiet eventuelt skulle fortjent noen støtte fra svenske nasjonalister.

Noen av spørsmålene er de samme som hva Den nordiske motstandsbevegelsen ønsket å få klarhet i da Motstandsbevegelsen utfordret Alternativ för Sverige til debatt, men som AfS da ikke ville stille opp på. Blant annet ønsket Motstandsbevegelsen å få klarhet i om AfS er innstilt på å repatriere innvandrere på etnisk grunnlag og dermed redde de nordiske folkene fra den biologiske trusselen som masseinnvandringen innebærer.

Nordin skriver at AfS snakker om risikoen for at svensker blir en minoritet i Sverige, samtidig som de avviser ideen om utvisning på etnisk grunnlag.

«For i det hele tatt å kunne nå dette målet, må AfS repatriere alle, eller i det minste flertallet av utlendinger på etnisk grunnlag, med eller uten svensk statsborgerskap», skriver Nordin og konstaterer at det ikke er nok for AfS å gå inn for hjemsendelse av kun kriminelle innvandrere.

Nordin vil også vite hvor AfS stiller seg i spørsmålet om jødisk makt – et annet spørsmål som AfS stadig unnviker og som Motstandsbevegelsen ønsket å debattere.

«Skal jøder i AfS sitt fremtidige Sverige fortsatt få utøve samme innflytelse i media, politikk, økonomi og på andre områder?», spør Nordin og lurer videre på om jødiske borgere i Sverige som har opptrådt fiendtlig mot svenskene skal utvises som alle andre kriminelle innvandrere i henhold til AfS sin visjon for landet.

«Hvorfor stemme på AfS når man kan stemme på DNM?»

Nordin ønsker også å se en avklaring rundt partiets koblinger til det såkalte «Nettverket» – en sammenslutning rundt den kontroversielle og autoritære Tor Pauslsson (også kjent som «Tobbe Larsson») som Nya Dagbladet har kritisert og gransket de siste årene.

Inntil AfS avklarer hvor de står i disse spørsmålene, mener Nordin at svenske nasjonalister ikke har noen grunn til å stemme på AfS.

«Om AfS ikke har noen intensjon om å gjenskape et svensk Sverige, avskaffe den jødiske innflytelsen og dessuten samarbeide med et subversivt sektnettverk, hvorfor skal ærlige nasjonalister vurdere å stemme på AfS når de kan stemme på DNM», undrer han.

Nordin skriver riktignok at han er kritisk til Motstandsbevegelsens «assosiasjoner til Det tredje riket» og noe han beskriver som «den noe amerikaniserte versjonen av nasjonalismen», men at organisasjonen ikke går på akkord med spørsmålet om de nordiske folkenes overlevelse og kampen mot jødisk rasisme. Der har Motstandsbevegelsen, ifølge Nordin, vist seg å være «konsekvente og seriøse».

Avslutningsvis skriver Nordin i sin analyse:

Svenske nasjonalister og andre Sverigevenner bør lese gjennom begge partiers programmer og uttalelser om sakene før de går og stemmer, for da selv avgjøre hvilket alternativ de anser at best tjener svenskenes interesser – og stemme deretter. Om ikke før, er det også på sin plass at AfS viser en tydeligere farge før valget. Det kan i denne sammenheng bemerkes at NMR i sin valgkamp utfordret AfS til debatt om emnet med flere spørsmål, noe AfS så langt har nektet å ta del i. Det burde de, i det minste for klarhetens skyld.