Hjem Nasjonal kamp Nye aktivitetslokaler og første rådsmøtet

Nye aktivitetslokaler og første rådsmøtet

 INFORMASJON  Frihetskamp publiserer herved en offentlig kunngjøring fra Finland med viktig informasjon om Den nordiske motstandsbevegelsens utvikling hos vår nabo i øst.

hkikoti3-640x359I midten av oktober annonserte Den nordiske motstandsbevegelsen i Finland, to store reformer: Nytt aktivitetslokale og en ny rådsbasert organisasjonsstruktur.

Aktivitetslokalet Koti («hjem» på finsk) har blitt ett av Motstandsbevegelsens kjennetegn i Finland. Det første Koti-lokalet ble stiftet i Åbo. Siden da har vi organisert idrett, sikkerhetsopplæring, kulturarrangementer, politiske foredrag og internasjonale presentasjoner for finnene interessert i nasjonalradikal politikk.

14003154-640x427

Ettersom finsk politisk radikalisme i all hovedsak er sentrert i og omkring Helsinki, falt det seg naturlig at vår nye Koti skulle være basert der.

Lørdag 17. oktober arrangerte vi åpningen av den nye Koti. Den samme uken holdt det nye rådet sitt første møte.

Åpningen av Koti

Rundt 50 gjester deltok på det fullsatte åpningsarrangementet. Før det offisielle arrangementet begynte, kunne de oppmøtte sosialisere seg og besøke Kadulle (Motstandsbevegelsens finske butikk).

14003164-640x427

Janne Kujala fungerte som vert for arrangementet. Han fortalte om det nye lokalet, og hvordan det skulle anvendes. Sportsaktiviteter vil bli arrangert flere ganger i uken. Det vil også arrangeres politisk utdanning, kulturarrangementer og mye mer i de nye lokalene. Gjestene ble vist idrettslokalene, biblioteket og butikken.

14003141-640x427

Så var det tid for Johannes Murto og Olli Lepistö sin forelesning. De holdt en generell presentasjon av Motstandsbevegelsen, vår ideologi, våre arbeidsmetoder, krav for aktivister og ulike prosjekter som organisasjonen opererer.

hkikoti2-640x359Presentasjonen var designet spesielt for dem som ennå ikke var medlemmer av organisasjonen. Mange vanlige spørsmål ble besvart og «det store bildet» ble formidlet. Gjestene ble informert om våre konkurransefortrinn mot populistiske høyreorienterte partier. Strategien ble diskutert og mange konkrete eksempler fra ulike deler av Europa ble tatt opp for å konkretisere meldingen. Målet var å forklare hvorfor vi har valgt den veien som en radikal nasjonalsosialistisk kampbevegelse.

Til stede var også lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, som holdt en kort tale hvor han gratulerte de finske kamerater med det nye lokalet og vidreformidlet hilsninger på veiene av Motstandsbevegelsens ledelse.

Motstandsbevegelsen i Finlands nye råd

Senere samme uke hadde lederrådet for Motstandsbevegelsen i Finland sin første sammenkomst.

Beslutningen om å danne ett finsk råd ble gjort basert på utviklingen i Finland. Lokale aktivistgrupper har vokst både på den ene og den andre siden, så det finske rettssystemet har blitt stadig mer fiendtlig innstilt til nasjonalradikale aktivister.

Etter massearrestasjonene av Jyväskylä tidligere i høst, var det åpenbart at politiet vil bruke skitne triks for å arrestere nasjonalister for fabrikkerte «brudd» på loven i henhold til deres virkelige eller antatte rolle i Motstandsbevegelsen. Som dommer mot nasjonalister i de finske domstoler i de senere år viser, samme gjelder i rettsalen.

Finske Justisdepartementet har også gjennomført en reform som omhandler «hat kriminalitet», som i utgangspunktet er laget for å forfølge nasjonalistiske aktivistgrupper, da de nå kan klassifiseres som «organiserte kriminelle gjenger».

Ved å grunnlegge et råd, har vi gjort det ledende organet for Motstandsbevegelsen i Finland mer transparent, noe som vi tror vil forbedre vår rettssikkerhet.

Rådet består av alle de lokale aktivistgruppenes ledere og fem medlemmer med spesielle oppgaver. Rekruttering og publikasjonsrelatert arbeid ledes av Antti Lehto og Paavo Laitinen. Antti Niemi og Johannes Murto er ansvarlige for planleggingen av aktivisme. Otto Rutanen er ansvarlig for internasjonale relasjoner.

Da hver lokal aksjonsgruppe er representert i rådet, regner vi med at den nye organisasjonsmodellen vil føre til en intern utveksling av kunnskap som hever kvaliteten på vår aktivisme over hele Finland.

Opprettelsen av rådet vil ikke bety noen synlig kortsiktig endring, men på lang sikt vil det føre til enda mer profesjonell og effektiv aktivisme!

Flere bilder:

14003138-640x427 14003148-640x427 14003153-640x427 hkikoti4-640x420 a12322cf-aaee-4d2a-aa4b-d7acbdfe082c-640x427