Hjem Nyheter Norge Nye EU-dommer åpner for norsk studiestøtte til barn av utenlandske arbeidere

Nye EU-dommer åpner for norsk studiestøtte til barn av utenlandske arbeidere

EU/INNENRIKS: Nye EU-dommer kan gjøre at Norge blir tvunget til å gi utdanningsstøtte til utenlandske arbeidere selv om de kun har jobbet i Norge en kort tid.

EU-dom

Nye EU-dommer fra Nederland, Danmark og Tyskland kan tvinge Norge til å gi utdanningsstøtte til utenlandske arbeider, selv om de kun har arbeidet i Norge i kort tid.

Ifølge Finn Arnesen, professor i Europa-rett ved Universitetet i Oslo, vil også barna til arbeidsinnvandrere fra EU ha rett på norsk studiestøtte. Dette selv om de selv aldri har vært i Norge.

I teorien vil dette si at barna til en polsk arbeider i Norge kan studere i Polen med norsk utdanningsstøtte. Dette vil gjelde alle under 21 år, samt eldre personer arbeideren forsørger.

Kilde:
EU-dom kan gi norsk utdanningsstøtte til utlendinger