Hjem Nyheter Norge Nye tiltak for avradikalisering

Nye tiltak for avradikalisering

Radikale skal «avradikaliseres» under myndighetenes kommando. 

mouth-zipped_ny

Radikale skal «avradikaliseres» under myndighetenes kommando. Tore Bjørgo, «spesialist på terror og beredskap», sier: «Ekstremisme er ikke bare er et nasjonalt problem – det krever lokale tiltak også.» «Vi kan lære av kampen mot nynazismen på 90-tallet» heter overskriften i artikkelen Aftenposten publiserte 9. november. Her følger noen kommentarer.

Etter ingressen følger navnene til fire artikkelforfattere (Sofie Gran Aspunvik, Håkon Letvik, Wenche Fuglehaug og Marie Melgård), samt følgende liste over artikler Aftenposten mener er relatert til saken:

-PST frykter flere har fått terrortrening i utlandet
-Frontfigurene skal fotfølges
-SV-topp med sjekkliste for å avsløre ekstremister
-Ubaydullah Hussain varetektsfengsles i to uker
-Politiets Fellesforbund sier ja til generell bevæpning

Hva er relasjonen mellom «Vi kan lære av kampen mot nynazismen på 90-tallet» og «Politiets Fellesforbund sier ja til generell bevæpning»? Jeg har selv lest den siste artikkelen, og den peker ikke på hvorfor dette har blitt ekstra aktuelt om dagen. Er det en indirekte sammenheng fordi våpen er fint å ha i kampen mot såkalte nynazister? Det er nesten litt symbolsk at samme dag som Politiets Fellesforbund stemte for generell bevæpning, så klarte noen uansvarlige politimenn å etterlate seg et skytevåpen i Trondheim, som rent tilfeldig ble funnet av en brøytebilsjåfør.

Knut Storberget
Knut Storberget

Departementet med det nye og klingende navnet «Justis – og beredskapsdepartementet» har nå en rekke handlingsplaner for forebygging av kriminalitet, blant annet Knut Storbergets handlingsplan «Felles trygghet – felles ansvar», som går ut på å forebygge «potensiell kriminalitet» blant radikale miljøer, altså «høyreekstremistiske» og islamfundamentalistiske (legg merke til at venstreradikale er totalt ignorert). Det er denne handlingsplanen som er tema i Aftenpostens artikkel. Hensikten med handlingsplanen er avradikalisering, noe som skal realiseres igjennom at lokale yrkesgrupper, institusjoner, og organisasjoner, både statseide og frivillige, skal få utdelt ressurser til å blande seg inn i privatlivet og arbeidsplassen til radikale rekrutter og deres familie.

Dette er ikke langt i fra kriminalisering av tanker og meninger. Det skjer justeringer i grunnloven om dagen, og det er kanskje kun for å beholde den demokratiske fasaden at ikke ytrings – og meningsfriheten er to av de tapte friheter, svart på hvitt. Enhver med en mening som ikke lar seg definere et sted på den snevert etablerte høyre-venstreskalaen, er potensielt kriminell, i følge det nyetablerte departementet, utarbeidet av visse politikere.

Det finnes også en «Handlingsplan mot voldtekt» i departementet. Jeg lurer på om de snakker om «potensielle voldtektsmenn» og «rekrutter til potensielle voldtektsmiljøer» der.

Knut Storberget gikk av som justisminister i 2011. Like før han gjorde det, skrev han denne handlingsplanen for avradikalisering i 2010. I dag bor han i 17. etasje, midt på Manhattan i New York. Ikke rent sjeldent flytter politikere til utlandet etter at de har gått av med sin karriere i Norge. Det kan virke som norske karrierepolitikere får instrukser om sitt livsverk i Norge, for så å bli belønnet med alskens muligheter i utlandet etterpå. Det selger eget folk og land, i bytte mot materialistiske goder i varmere strøk. Hvordan kan disse være våre folkevalgte?

Jeg har lastet ned denne handlingsplanen og vil kanskje kommentere den i detalj ved en senere anledning. Dog kan jeg allerede informere om at den omtaler blant annet Motstandsbevelsen og hvordan de tidligere har gått frem og fremover i større grad skal gå frem for å «forhindre rekrutteringer til slike miljøer». Dette frisker opp minnet fra denne PST-skandalen. I Sverige er tilstanden like skandaløs. Bare hør på dette og les dette. Flere lignende tilfeller har forekommet her i landet hos nasjonale miljøer, både organisasjoner og rene vennekretser. Politi bruker særdeles usiviliserte metoder for å skremme ungdommer og voksne vekk fra sine venner i politiske opinionsgrupper (som om denne hensikt er sivilisert i utgangspunktet – i så fall i sovjetisk tradisjon).

«Onsdag kritiserte Pedersen holdningsarbeidet etter 22. juli-terroren. Han mener kampen mot ekstremistiske holdninger har havnet i skyggen av beredskapsdebatten det siste året.» Er kanskje dette noe Eskil Pedersen sier i desperasjon fordi han har blitt «offer» for kraftig kritikk i beredskapsdebatten? Han har blitt kritisert for at han ikke tok sitt ansvar for ungdommene på Utøya da han heller prioriterte å berge sitt eget skinn ved å stikke av med den eneste båten som var tilstede og lot ungdommene i stikken til en bevæpnet gjerningsmann på steroider. Se gjerne denne videoen.

Erna Solberg
Erna Solberg

Høyre-leder Erna Solberg uttaler at foreldre, skoler og lokalt politi skal være forpliktet til å motarbeide sine elever, barn og borgere, som har «høyreekstreme» sympatier. For å oppnå dette trenger man først og fremst budsjettmidler og penger for å ha ressurser, mener Erna. Det er ikke første gang denne damen vil ha mer penger og atter penger til å utføre det hun på vegne av kapitalist-Høyre mener er riktig. Litt ironisk er det også at en høyre-leder bruker ordet «høyre-ekstrem» om grupper og individer hun vil bekjempe.

«Terroreksperten» Tore Bjørgo mener at man skal samarbeide med ikke-norske og fremmedkulturelle befolkningsgrupper i kampen mot «nynazister» og denslags: «Ikke minst tror jeg at det muslimske miljøet nå ser at disse små gruppene også kan bli et problem for dem. Vi vet at noen moskeer kan være en kontaktflate. Derfor er tett samarbeid med disse viktig, sier Bjørgo.» Det står forøvrig i Storbergets handlingsplan for avradikalisering at Politidirektoratet utfører et «mangfoldsarbeid» i form av samarbeid med minoritetsgrupper, inkludert kriminelle, pluss at det her er snakk om minst fire møter i året med innvandrerorganisasjoner.

Tore Bjørgo
Tore Bjørgo

For ordens skyld: Radikal er et adjektiv som opprinnelig stammer fra radix, det latinske ordet for «rot». Radikal betyr noe som går til roten av noe, og som er gjennomgripende, grundig og kraftig. I Store norske leksikon beskrives begrepet slik: «I politikk, religion, kunst o.l. betegnelse på en tilnærmingsmåte som krever grunnleggende og, som regel, raske endringer av etablerte forhold.» Både de som allerede kjenner til definisjonen og de hittil usikre kan med dette slå fast at det radikale ikke nødvendigvis inkluderer vold eller kriminalitet. På dette punktet har Storberget misforstått, og denne misforståelsen skal gå på bekostning av det som ellers blir kalt menneskerettigheter og borgerrettigheter – for enkelte mennesker.

Dette er to av de såkalte «sporene» PST og politi skal arbeide sammen om:
1) «Forebygging. Involvere lokalt politi, skole, barnevern, Nav, og moderate trossamfunn.»
2) «Exitprogram. Avradikalisere dem som er radikalisert ved å utvikle et fast program.»

Jeg fatter ikke at de våger å publisere dette offentlig. Hadde de vært smarte, hadde de holdt disse «demokratiske» planene skjult for allmennheten. Nå har de strengt talt erkjent en gang for alle at motstandere av demokratiet har all grunn til å være nettopp det. Men om jeg ikke tar feil, blir de overrasket over at personer overhodet reagerer.

Artikkelen nevner også at politiet har utvidet varetektsfengslingen av Ubaydullah Hussain, som er talsmann for den muslimske gruppen Profetens Ummah. Gruppen har omtalt det norske demokratiet som et demokratidiktatur. Talsmannen tar heller ikke feil når han sier at norske myndigheter driver heksejakt. «Heksene» er folk som har innvendinger mot det moderne, norske demokratiet. Uansett hva denne innvendingen måtte innebære, så skal du bli forfulgt. Om du så bare mener at demokratiet ikke følger demokratiske spilleregler – og således egentlig ikke er en motstander av demokratiet i seg selv, men av systemets midlertidige definisjon av et demokrati.

«Da Hussain ble fengslet for to uker siden, var han siktet for å ha fremsatt alvorlige trusler mot to journalister, og mot Det Mosaiske Trossamfund.» Det Mosaiske Trossamfund er en fellesbenevnelse for det jødiske samfunn i Norge, og de samarbeider med Holocaust-senteret. Angående de såkalte truslene blir han sitert(?) i denne artikkelen. Vi er jo kjent med alt som kan regnes som «alvorlige trusler» og vi er også kjent med at media forvrenger på ord som blir uttalt av visse. Et annet eksempel på dette, som omhandler muslimer og den mosaiske stat, er det som drøftes her.

IMG_27112012_011843-447x339_ny

De som i all hovedsak har initiert disse avradikaliseringsprogrammene hadde vel likt om det var så enkelt som å bare lobotomere eller fengsle alle som utgjør en motstand til deres «demokratiske» utopi. For deres største frykt er at opposisjonen skal vokse seg såpass stor at det får konsekvenser for dem. I ytterste konsekvens mister de retten til å kontrollere og utnytte store befolkningsgrupper, og da er deres egen luksustilværelse tapt. Nå har imidlertid norske myndigheter funnet et mildere og «mer legitimt» alternativ, nemlig et exit-program og handlingsplanen som går under de fortryllende ordene: «Felles trygghet – felles ansvar».

Relaterte artikler:
Regjeringen innfører system for angiveri – medborgere skal overvåke hverandre!