Hjem Nyheter Norge – Nynorsk hemmer integreringspolitikken

– Nynorsk hemmer integreringspolitikken

INNENRIKS: Det å måtte lære seg å lese og skrive nynorsk gjør innvandrerungdommer så frustrerte at de kan droppe ut av skolen og potensielt bli kriminelle i stedet. Av hensyn til innvandrerne bør man derfor avskaffe nynorsken som obligatorisk del av norskfaget, mener FrP-politiker.

Hege Jensen (Foto: Randi Helen Nodeland)
Hege Jensen (Foto: Randi Helen Nodeland)

Hege Jensen, andrekandidat på Fremskrittspartiets stortingsvalgliste i Hedmark, mener man bør gjøre sidemålet frivillig fordi «nynorsk kan hemme integreringspolitikken». Nynorsk «kan føre til frustrasjon, dropout og kriminalitet», mener hun.

Jensen sier hun har snakket med flere innvandrerungdommer om saken og «at de i skolen både må lære seg bokmål og nynorsk skaper frustrasjon». Hun mener at denne frustrasjonen kan føre til at innvandrerungdommen «blir lei og dropper ut av skolen», samt at «det ene fører til det andre», noe som kan ende opp med kriminalitet.

På dette grunnlag bør man gi elever muligheten til å velge vekk nynorsken, mener hun.

Hedmark FrPs førstekandidat, Tor Andre Johnsen, mener også «det er logisk» at «obligatorisk sidemål fører til frustrasjon og dropout».

Kilde:
Frp-topp frykter nynorsk kan føre til kriminalitet